Zasady udziału w spotkaniach wideokonferencji

Instrukcja dla uczniów i rodziców

Jak wziąć udział w lekcji online?

 

 INSTRUKCJA ZAINSTALOWANIA PROGRAMU OFFICE 365 TEAMS

 

 Mając na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów oraz indywidualizację procesu nauczania, materiały edukacyjne dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przesyłane bezpośrednio na pocztę mailową rodzica.