Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje iż zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. od najbliższego poniedziałku tj. od 22.03.2021r. do 11.04.2021 r. uczniowie klas I-III będą uczyć się w trybie zdalnym.

Nauka zdalna kontynuowana jest także w klasach IV-VIII.

Przedszkole pracuje w trybie stacjonarnym, czyli bez zmian.

Informuję, iż pracujemy wg planu lekcji w oparciu o MS Teams a obecność na lekcjach jest obowiązkowa.