28 października 2020 r. dzieci z klas pierwszych przeżyły szczególny dzień. Wzięły udział w  Pasowaniu na Ucznia Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej.

  Pierwszoklasiści po raz pierwszy zaprezentowali swoją wiedzę, zdolności i umiejętności podczas szkolnej uroczystości. W ten sposób udowodniły, że zasługują na to, aby stać się pełnoprawnymi uczniami.

  Uroczystość odbyła się oddzielnie w klasie Ia i w  klasie Ib.

  W ślubowaniu udział wzięli dostojni goście: Pan Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna, Pani Dyrektor Ewa Chrabołowska , Pani Wicedyrektor  Beata Szymoniuk, Pani Julia Parzych- przewodnicząca trójki klasowej rodziców z klasy Ib oraz Pani Sylwia Kulesza z klasy Ia.

  W oficjalnej  części uroczystości  nastąpiło ślubowanie, a  po nim pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania dzieci na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.

  Pan wójt złożył wszystkim pierwszakom piękne życzenia oraz obdarował ich prezentami. Również pani dyrektor skierowała wiele ciepłych słów do pierwszoklasistów.

  Mamy z trójki klasowej  wręczyły upominki swoim kochanym pociechom oraz kwiaty jako wyraz podziękowania panu wójtowi, paniom dyrektor i wychowawczyniom. Pani Beata Szymoniuk wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.


  Nad organizacją i przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie: w klasie Ib pani Dorota Poślada, w klasie Ia  pani Aleksandra Łapińska.

  Ten  dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkim uczestnikom.