1 września 2020 r. w hali Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na trwający stan epidemiczny w Polsce oraz wytyczne MEN, rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w innej formie niż co roku.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Chrabołowska powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców życząc wszystkim uczniom promocji do następnej klasy i wysokich wyników nauczania. Omówiła procedury obowiązujące w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Następnie p. Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć wręczył stypendium naukowe uczennicy klasy ósmej Zuzannie Jurczak.