Po raz ostatni, 26 czerwca, usłyszeli szkolny dzwonek ósmoklasiści Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, którzy przybyli do szkoły po odbiór świadectw. Trochę w odmiennej scenerii, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, żegnali się z murami swojej szkoły.

Na początku spotkania Pani Dyrektor Szkoły p. Ewa Chrabołowska podsumowała rok szkolny, który w tym roku był szczególny, następnie zwróciła się do już absolwentów, życząc im spotkania na swojej dalszej  drodze tylko dobrych ludzi.

Podczas tej uroczystości wręczono nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali średnią 4,75 i wyżej, jak również z rąk z Pana Grzegorza Jakucia uczennica Amelia Mielech odebrała nagrodę Wójta Gminy Turośń Kościelna. Jest to szczególne wyróżnienie, przyznawane co roku uczniom, którzy wyróżniali się kreatywnością, pracowali na rzecz innych ludzi, godnie reprezentowali szkołę i gminę.  

Po części oficjalnej, uczniowie pozostali jeszcze kilka chwil z wychowawcą p. Dorotą Rygorczuk, aby się pożegnać i podziękować za wspólną pracę.