Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje,

iż z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo uczniów,

nie odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Odbiór świadectw i zwrot podręczników przebiegać będzie zgodnie z niżej przedstawionymi wytycznymi i harmonogramem.

1. Odbiór świadectw kl. VIII jest obowiązkowy. Zapraszamy uczniów dn. 26.06.2020 r. o godz. 9.00 na aulę szkoły.

2. Świadectwa dla uczniów kl. I-VII będą wydawane rodzicom według przedstawionego harmonogramu w oknie biblioteki szkolnej (przy wejściu B, obok sklepiku).

  • Według tego samego harmonogramu prosimy o zwrot podręczników (w oknie czytelni) i użyczonych przez szkołę laptopów (wejście do budynku szkoły podstawowej A).
  • Rodzic zgłaszający się po odbiór świadectwa powinien posiadać długopis w celu podpisania odbioru i maskę ochronną. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości w przypadku oczekiwania w kolejce.
  • Wszystkie podręczniki powinny być zapakowane w reklamówkę, podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą dziecka i podane nauczycielowi bibliotekarzowi w oknie czytelni szkolnej.

3. Rodzice, którzy nie mają możliwości przyjścia w wyznaczonym dniu i godzinie mogą zgłosić się 30 czerwca w godz. 14:00- 15:30.

 

Klasa

Data

Godzina

I

            29 czerwca             

         8:00- 9:00         

II

29 czerwca

9:00-10:00

III

29 czerwca

10:00-11:00

IV

29 czerwca

11:00-12:00

Va

29 czerwca

12:00- 13:00

Vb

30 czerwca

11:00- 12:00

VIa

30 czerwca

12:00-13:00

VIb

30 czerwca

13:00-14:00

VII

30 czerwca

14:00- 15:30