Aktualności Szkoła Podstawowa

Podziękowania za włączenie się do akcji "Szkoła pamięta"

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli.

 
Ogłoszenie Stołówka

Od dnia 02.12.2019 r. cena posiłków w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej ulega zmianie.

W Zespole Szkół w Turośni Kościelnej  w czwartkowy poranek 7.11.2019r.  rozbrzmiewała patriotyczna muzyka, śpiew  oraz taniec. Powodem  tej radości była Pani Niepodległość, która zaprosiła nas na swoje Narodowe Święto Niepodległości.

Jak co roku, zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Uroczystość odbyła się 30 października.

Pamiętamy o zmarłych żołnierzach i nauczycielach

24 października uczniowie klasy drugiej i trzeciej, działający w Małym Wolontariacie udali się na pobliski cmentarz. Tam odwiedziliśmy groby żołnierzy, którzy polegli za wolność naszej ojczyzny oraz groby nauczycieli, pracujących w naszej szkole. Stojąc nad ich grobami szeptaliśmy słowa modlitwy ,,Wieczne odpocznienie racz im dać Panie …’’ Zapalając  znicze, oddawaliśmy się chwili zadumy i refleksji.

 24 października dzieci  klasa I Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej zostały uroczyście pasowane na ucznia naszej szkoły. Na uroczystość przybyło wielu gości: pan Waldemar Wilczewski – zastępca Wójta Gminy Turośń Kościelna, pani Ewa Chrabołowska – dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, pani Beata Szymoniuk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, rodziny Pierwszoklasistów, nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki.

Konferencja

W dniu 10 października w Sali Widowiskowej w Turośni Kościelnej odbyła się zorganizowana przez Zespół Szkół konferencja na temat „W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej”.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. Obchodziliśmy je w tym roku nieco wcześniej, bo już 11 października.

KOMUNIKAT SPORTOWY  „CIEKAWA LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO”

Dnia 9 października 2019 roku  dziewczęta i chłopcy klasy szóstej i siódmej ze Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Turośni Kościelnej wzięli udział w zajęciach sportowych zorganizowanych na lodowisku w Białymstoku.  Trening łyżwiarski przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego (Marcin Miłosiewicz i Maciej Zajkowski) w ramach przedsięwzięcia „Ciekawa lekcja wychowania fizycznego”.

To już stało się tradycją, że naszą szkołę odwiedzają piłkarze Jagiellonii Białystok. W tym roku szkolnym w ramach akcji „Stop zwolnieniom z wychowania fizycznego” i „Zdrowego Stylu Życia” odwiedzili nas Bartosz Kwiecień i Przemysław Mystkowski. 

W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej

adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu białostockiego

data: 10.10.2019 r.

godziny: 9:00- 16:00

miejsce: Sala Widowiskowa w Turośni Kościelnej ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

 

Program Konferencji:

 

9:00 – 9:30 – Rejestracja gości

9:30 – 10:00 – Powitanie gości

10:00 – 10:40 – Przykład dobrych praktyk - Przedstawienie „Calineczka” Teatru Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej „Turgina”

10:40 – 11:00 – Przerwa na kawę

11:00 – 11:45 – Metody pracy z dzieckiem/uczniem zaburzeniami integracji sensorycznej. Dostosowanie warunków pracy w szkolemgrBarbara Snarska – Setiarso (terapeuta SI Warszawa)

11:45 – 12:00 – Pytania do prowadzącej

12:00 – 12:45 – Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – przedstawiciel Fundacji „A jak”
– mgr Ewa Kowalewska (pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej zarządzania oświatą)

12:45 – 13:00 – Pytania do prowadzącej

13:00 – 13:30 – Dobre praktyki – Zespół Szkół w Turośni Kościelnejmgr Ewa Chrabołowska (Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, pedagog resocjalizacji, kurator społeczny)

13:30 – 14:00 – Przerwa na poczęstunek

14:00 – 14:45 – Organizacja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji włączającejdr Małgorzata Bilewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki
i Psychologii, terapeuta)

14:45 – 15:00 – Przerwa na kawę

15:00 – 15:45 – Dziecko z niepełnosprawnością w wczesnoszkolnej – doświadczenia własne
dr Katarzyna Nadachewicz
(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

15:45 – 16:00 – Panel dyskusyjny

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 04.10.2019 r.

Sekretariat szkoły: 085 650 52 10

Pedagog szkolny: 516159566

Patronat:

 

W dniu 30 września 2019 roku klasa VIa i VIb Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wraz z wychowawcami Panią Katarzyną Kostrowską i Panią Dorotą Dudzińską oraz  opiekunem Panią Katarzyną Purtą wybrały się na spektakl teatralny pt. „Opowieści biblijne”.