Aktualności Szkoła Podstawowa

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Więcej ➡️ https://bit.ly/2X3BTnu

 

Od 25 maja br. planujemy rozpocząć konsultacje dla ósmoklasistów i zajęcia rewalidacyjne a od 1 czerwca br. konsultacje dla wszystkich uczniów w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Turośni Kościelnej. Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w placówce w okresie pandemii COVID-19.

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19 PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I KONSULTACJI

 

PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W SZKOLE PODSTWOWEJ ST. STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EPIDEMII COVID-19

 

Rodziców, którzy deklarują posłanie dziecka na konsultacje z wybranych przedmiotów lub zajęcia rewalidacyjne prosimy o wypełnienie

Deklaracji uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej w okresie pandemii COVID-19 na konsultacje z nauczycielami

 lub

Deklaracji uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej w okresie pandemii COVID-19 na zajęcia rewalidacyjne

i dostarczenie jej do skrzynki podawczej w budynku szkoły podstawowej do dnia 27 maja 2020r. do godz. 13.00.

 

Harmonogram konsultacji dla klasy VIII

 

 

Od 25 maja br. planujemy rozpocząć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Turośni Kościelnej. Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w placówce w okresie pandemii COVID-19.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE SZKOŁY PODSTWOWEJ

IM. ST. STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 

PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W SZKOLE PODSTWOWEJ

ST. STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EPIDEMII COVID-19

 

Rodziców, którzy deklarują posłanie dziecka do szkoły prosimy o wypełnienie

 

DEKLARACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ

  ST. STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

i dostarczenie jej do skrzynki podawczej w budynku szkoły podstawowej do dnia 21 maja 2020r. do godz. 13.00.

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje, iż wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej oraz do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej.

Jednocześnie w celu potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do

pierwszej klasy szkoły podstawowej i przedszkola zwracamy się z prośbą o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do skrzynki podawczej

Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej do dnia 14 maja 2020 r.

 

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług przedszkola

 

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

 

 

 

„Talent jest jak kawałek

szlachetnego, ale surowego metalu:

dopiero pilna praca go obrobi

i wartość mu wielką nada”.

                                                                       Stanisław Staszic

Stanisław Wawrzyniec Staszic (1755-1826) był wszechstronnym polskim działaczem oświeceniowym. Był przede wszystkim pionierem spółdzielczości, pisarzem politycznym i publicystą, filozofem, księdzem katolickim i tłumaczem, a oprócz tego wolnomularzem oraz przyrodnikiem: geografem i geologiem.

Urodził się w Pile w 1755 roku. Był synem burmistrza miasta Piła. Ukończył szkołę parafialną, a następnie poznańską szkołę średnią i seminarium duchowne tamże. Po uzyskaniu święceń kapłańskich w 1778 roku Staszic wyjechał na studia do Paryża, gdzie zgłębiał nauki przyrodnicze. Odbył też wtedy podróż do Włoch. W 1781 roku, po powrocie do kraju, został wychowawcą dzieci Andrzeja Zamoyskiego. Później aktywnie uczestniczył w obradach Sejmu Czteroletniego – był żarliwym zwolennikiem wprowadzania reform. Nasilił działalność naukową oraz polityczną. W latach 1808 – 1826 był prezesem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zaś w okresie 1807-1815 działał jako członek Izby Edukacyjnej oraz Dyrekcji Edukacji Narodowej Księstwa Warszawskiego. Należał ponadto do Towarzystwa ds. Ksiąg Elementarnych. Był również członkiem Rady Stanu, dyrektorem Dyrekcji Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, aż w końcu ministrem Stanu Królestwa Polskiego. Staszic był założycielem kieleckiej Szkoły Akademiczno-Górniczej oraz Instytutu Agronomicznego zlokalizowanego w Marymoncie. Był założycielem Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. Został sławetnym autorem prac geologicznych i geograficznych. W okresie obrad Sejmu Wielkiego napisał swe wiekopomne „Przestrogi dla Polski”, będące wyrazem jego ściśle patriotycznej troski o losy przyszłe ojczyzny. Staszic umarł w Warszawie w 1826 roku. Został pochowany na Bielanach – w kościele kamedułów. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją, żegnało go przynajmniej 14 tysięcy żałobników.

Źródło: https://zyciorysy.info/stanislaw-staszic/

W tym szczególnym roku, kiedy obchodzimy stulecie naszej szkoły, kiedy cieszymy się pięknem naszej Ojczyzny, bycia jej częścią, zwracamy się z propozycją do naszych uczniów o wzięcie udziału w mini konkursie plastycznym o naszym patronie.

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zaprosić dzieci, młodzież, a także rodziców do udziału w kampanii edukacyjnej Dzień bez Śmiecenia. W tym roku zorganizowany zostanie teleturniej, gdzie uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, a także wziąć udział w konkursie.

W załączeniu przekazuję szczegółowe informacje o odnośnie tegorocznej edycji oraz plakat.

informacje   

plakat

 

Zapraszamy do udziału w akcji #Zostańwdomu z Dobromisiem organizowanej
przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
PArtnerami akcji są Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Nadleśnictwo Dojlidy

INFORMACJA o akcji pn. #Zostańwdomu z Dobromisiem

REGULAMIN akcji informacyjno – edukacyjnej pn. #zostańwdomu z Dobromisiem

Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji pn. #Zostańwdomu z Dobromisiem

W dniach 20-29.04.2020 r. trwa rekrutacja uzupełniająca

do przedszkola i do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

 

Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi oświadczeniami prosimy o przesłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych zostaną umieszczone 07.05.2020 r. na naszej stronie internetowej www.zs.turosnkoscielna.pl oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły i przedszkola.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.