Aktualności Szkoła Podstawowa

1 września 2020 r. w hali Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na trwający stan epidemiczny w Polsce oraz wytyczne MEN, rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w innej formie niż co roku.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Chrabołowska powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców życząc wszystkim uczniom promocji do następnej klasy i wysokich wyników nauczania. Omówiła procedury obowiązujące w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Następnie p. Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć wręczył stypendium naukowe uczennicy klasy ósmej Zuzannie Jurczak.

Koniec roku szkolnego, zwykle najbardziej wyczekiwany dzień przez uczniów…

Rozdanie świadectw, zakończenie roku i pożegnanie szkoły na dwa miesiące wakacyjne wyglądało inaczej niż zwykle w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. 26 czerwca pożegnano klasę VIII, która pojawiła się w szkole na chwilę, aby odebrać swoje świadectwa, tak ważne dla ich przyszłości.

Świadectwa klas młodszych od pierwszej klasy do VII włącznie, zostały odebrane przez rodziców 29 oraz 30 czerwca.

Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy bezpiecznych wakacji!

Patrzymy w przyszłość z wielkim optymizmem i mamy nadzieję, że zabrzmi ten tradycyjny dzwonek pierwszego września, a nasza szkoła zapełni się uczniami, którzy z utęsknieniem czekają na powrót do niej.

 

  Opr. G. D.

Po raz ostatni, 26 czerwca, usłyszeli szkolny dzwonek ósmoklasiści Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, którzy przybyli do szkoły po odbiór świadectw. Trochę w odmiennej scenerii, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, żegnali się z murami swojej szkoły.

Na początku spotkania Pani Dyrektor Szkoły p. Ewa Chrabołowska podsumowała rok szkolny, który w tym roku był szczególny, następnie zwróciła się do już absolwentów, życząc im spotkania na swojej dalszej  drodze tylko dobrych ludzi.

Podczas tej uroczystości wręczono nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali średnią 4,75 i wyżej, jak również z rąk z Pana Grzegorza Jakucia uczennica Amelia Mielech odebrała nagrodę Wójta Gminy Turośń Kościelna. Jest to szczególne wyróżnienie, przyznawane co roku uczniom, którzy wyróżniali się kreatywnością, pracowali na rzecz innych ludzi, godnie reprezentowali szkołę i gminę.  

Po części oficjalnej, uczniowie pozostali jeszcze kilka chwil z wychowawcą p. Dorotą Rygorczuk, aby się pożegnać i podziękować za wspólną pracę.

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje,

iż z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo uczniów,

nie odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Odbiór świadectw i zwrot podręczników przebiegać będzie zgodnie z niżej przedstawionymi wytycznymi i harmonogramem.

1. Odbiór świadectw kl. VIII jest obowiązkowy. Zapraszamy uczniów dn. 26.06.2020 r. o godz. 9.00 na aulę szkoły.

2. Świadectwa dla uczniów kl. I-VII będą wydawane rodzicom według przedstawionego harmonogramu w oknie biblioteki szkolnej (przy wejściu B, obok sklepiku).

  • Według tego samego harmonogramu prosimy o zwrot podręczników (w oknie czytelni) i użyczonych przez szkołę laptopów (wejście do budynku szkoły podstawowej A).
  • Rodzic zgłaszający się po odbiór świadectwa powinien posiadać długopis w celu podpisania odbioru i maskę ochronną. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości w przypadku oczekiwania w kolejce.
  • Wszystkie podręczniki powinny być zapakowane w reklamówkę, podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą dziecka i podane nauczycielowi bibliotekarzowi w oknie czytelni szkolnej.

3. Rodzice, którzy nie mają możliwości przyjścia w wyznaczonym dniu i godzinie mogą zgłosić się 30 czerwca w godz. 14:00- 15:30.

 

Klasa

Data

Godzina

I

            29 czerwca             

         8:00- 9:00         

II

29 czerwca

9:00-10:00

III

29 czerwca

10:00-11:00

IV

29 czerwca

11:00-12:00

Va

29 czerwca

12:00- 13:00

Vb

30 czerwca

11:00- 12:00

VIa

30 czerwca

12:00-13:00

VIb

30 czerwca

13:00-14:00

VII

30 czerwca

14:00- 15:30

Dziękujemy dzieciom: Dominikowi Dakowiczowi, Marii Dzikowskiej, Pawłowi Rynkiewiczowi Darii Białołus i ich rodzicom za udział w konkursie i nadesłanie zdjęć prac.

konkurs 1

konkurs 2konkurs 3konkurs 4

Nauczyciele świetlicy