Drodzy Rodzice!

Od 1 września 2013r. zgodnie z ustawą z dn. 13.06. 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1 zł. Podstawa programowa w przedszkolu jest realizowana w godzinach od 8.00 do 13.00

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać na następujące konta:

 

05 8074 0003 0130 1401 2000 0010 - Opłata za pobyt
47 8074 0003 0130 1401 2000 0030 - Opłata za wyżywienie