Grupa SŁONECZKA

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie dotykają naszą planetę. W przedszkolu uczymy się dbać o środowisko i wiemy, jak ważna jest to kwestia.

Od 21 marca przez miesiąc realizowaliśmy w naszej grupie Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świętujemy! Freblujemy!” oparty na pedagogice freblowskiej, której głównym celem jest rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności.

W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową poznawaliśmy zwyczaj robienia palm wielkanocnych. Pani Ania (mama Bartosza), która jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich „Cacanki”, opowiedziała nam m.in. z czego wykonuje się palmy i co one symbolizują.

6 kwietnia obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Sportu dla Pokoju i Rozwoju”. Święto to zostało uchwalone w 2013 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten obchodzony jest co roku na całym świecie, by ukazać, jaką rolę sport odgrywa w społeczeństwie poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

 

Podczas marcowego spotkania w szkolnej bibliotece wysłuchaliśmy baśni pt. „Słowik”. Zanim usłyszeliśmy jednak jego historię, rozwiązaliśmy zagadki obrazkowe przygotowane przez panią Kasię.

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważna i ciężka jest praca piekarzy, którzy pracują całą noc byśmy mieli świeży chleb i pyszne bułki na śniadanie.

21 marca dzieci z grupy Słoneczka przywitały Wiosnę. W tym dniu królował kolor zielony. Piosenkami, zabawami, konkursami oraz wspólnym tańcem przywitały najpiękniejszą porę roku.

Na kolejnym spotkaniu z baśnią pani Kasia przywitała nas zagadkami. Układaliśmy w grupach puzzle, aby poznać bohatera, którego przygody mieliśmy za chwilę poznać.

13 lutego przypada „Światowy Dzień Radia”, dlatego realizując kolejne zadanie w ramach projektu „Serdeczna Karteczka” postanowiliśmy umilić ten dzień pracownikom białostockich rozgłośni radiowych.

Styczniowe spotkanie w szkolnej bibliotece poświęcone było obietnicom. Dzięki baśni „Żabi król”, którą przeczytała nam pani Kasia, zrozumieliśmy jak ważne jest ich dotrzymywanie.