Zadanie listopadowe ogólnopolskiego projektu „Kreatywny Przedszkolak- Kreatywne Dziecko” polegało na przygotowaniu interpretacji obrazu Van Gogha „Słoneczniki”.

Swoją pracę podzieliliśmy na dwa etapy. Najpierw każdy z nas wykonał własny słonecznik wykorzystując farby i ziarna, a potem wspólnie skomponowaliśmy nasze dzieło.

GWIAZDECZKI i Monika Bibułowicz