15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk, który zainicjowany został przez ONZ, by zwrócić uwagę społeczeństwa na globalny problem brudnych rąk. Tego dnia obchodziliśmy w naszej grupie „Dzień Higieny”.

Na początku zajęć obejrzeliśmy ilustracje przedstawiające różne bakterie i wirusy. Następnie ułożyliśmy za pomocą zdjęć schemat mycia rąk oraz przypomnieliśmy sobie, kiedy i w jaki sposób powinniśmy myć ręce, by pozbyć się z nich niechcianych „gości”. Już wiemy, że czynność ta jest prostą i skuteczną metodą zapobiegania wielu chorobom. Po zajęciach dydaktycznych rozwijaliśmy swoją sprawność ruchową w „zwinnych duetach”, ponieważ dla naszego zdrowia ważny jest również ruch.

GWIAZDECZKI Monika Bibułowicz