9 marca szeroko otworzyliśmy drzwi naszego przedszkola i zaprosiliśmy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszą placówką .

Tego dnia ,,Gwiazdeczki” otrzymały tajemniczy list od króla Białej Krainy, w którym władca poprosił o pomoc w odnalezieniu kolorów i pokolorowaniu jego państwa. Przedszkolaki chętnie zgodziły się pomóc królowi i z zaangażowaniem wykonywały powierzone im zadania: tańczyły z chusteczkami, ustawiały pociąg, odgadywały różne dźwięki, mieszały kolory i malowały farbami. Po południu zaś chciały przywołać wiosnę. Dzieci tańczyły z kolorowymi chustami do muzyki Vivaldiego „Wiosna”. Wysłuchały wiersza o przebiśniegu oraz wykonały pracę techniczno-plastyczną „Przebiśniegi”. A na koniec nasi goście i „Gwiazdeczki” do woli mogły pobawić się klockami, lalkami i wszystkim tym, na co miały tylko ochotę.

Przedszkolaki z grupy ,,Słoneczka” tego dnia zajmowały się zagadnieniem dotyczącym dbania o czystość wody. Wykonaliśmy kilka ciekawych doświadczeń, aby przekonać się, czy każda woda nadaje się do picia. Rozmawialiśmy o tym, kto i w jaki sposób zanieczyszcza rzeki, jeziora i morza oraz jak sami możemy zadbać o czystość wody w najbliższym otoczeniu. Na zakończenie każdy ulepił kropelkowego ludzika Zdrojka, który zapoznał przedszkolaki z koniecznością i zaletami picia wody.

Dzieci z grupy „Chmurki” podczas zajęć porannych przeniosły się w wyobraźni do Zoo, gdzie musiały wykonać specjalne zadania (matematyczne, słowne, muzyczno- ruchowe) ukryte w klatkach ze zwierzętami. Na początku układały klatki we właściwej kolejności i dobierały odpowiednie etykiety z nazwami zwierząt. Następnie w grupach dzieci tworzyły nie tylko z koralików jak najdłuższe węże. Potem bawiły się z gadającymi papugami oraz zwinnymi małpkami i liczyły na patyczkach słowa w zdaniach o słoniach. Na zakończenie zajęć wszyscy chętnie wykonali urocze lwy z papierowych talerzyków. Po południu natomiast przedszkolaki poznawały tajniki kodowania podczas różnorodnych zabaw z wykorzystaniem gry w sudoku, kolorowych kubeczków i maty.

,,Promyczki” ten dzień spędziły na sportowo. Z dużym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia przy muzyce, pokonywały tor przeszkód, rzucały do celu - na szóstkę.