23 marca, wczesnym rankiem, p. Andrzej Więcko (tata Zosi) przyniósł do przedszkola wielką paczkę.

Po jej rozpakowaniu okazało się, iż jest to sprzęt nagłaśniający, ufundowany przedszkolakom przez wszystkich Rodziców, jakże pomocny podczas różnych występów. Od teraz nasze przedstawienia będą jeszcze bardziej profesjonalne.

Składamy więc serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom za zasilanie konta Rady Rodziców, dzięki czemu zakup owego sprzętu był możliwy.

Przedszkolaki oraz Grono Pedagogiczne