Instrukcja do pierwszego logowania się do dziennika elektronicznego    pobierz