• Do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej uczęszczać będzie 111 dzieci, co może spowodować kolejki przy pozostawianiu dzieci. Dlatego prosimy, by dzieci, które uczęszczały do przedszkola i znają już placówkę były przekazane pracownikowi, który odprowadzi dziecko do odpowiedniej grupy.
  • Rodzice dzieci, które pierwszy raz przychodzą do przedszkola mają prawo wejść razem z dzieckiem do szatni i tam przekazać dziecko wychowawczyni (wrzesień okresem adaptacyjnym). Rozstanie powinno być krótkie, nie przedłużamy pobytu w szatni.
  • Rodzice przebywający na terenie przedszkola, zachowują dystans społeczny oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa: maseczka, odkażenie rąk lub rękawiczki - nie przedłużają pobytu w szatni.

Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z niżej wymienionymi procedurami, wypełnienie i podpisanie załączników oraz dostarczenie do przedszkola lub pozostawienie w skrzynce podawczej.

Rodzice, którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów mogą odebrać je z skrzynki podawczej, która znajduje się w budynku szkoły.

Dnia 1 września 2020 (wtorek) rozpoczynamy nowy rok szkolny i serdecznie zapraszamy dzieci z grup:

Kropelki do sali numer 3

Gwiazdeczki do sali numer 4

Słoneczka do sali numer 1

Chmurki do sali numer 9 (w budynku Szkoły Podstawowej)

Promyczki do sali numer 8 (w budynku Szkoły Podstawowej)

Procedury obowiązujące od 1 września 2020 r. na terenie Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w okresie pandemii COVID-19.

Zgoda na pomiar temperatury

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami