Do 15 lutego 2023 r. rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024.

Deklarację można zostawić w skrzynce podawczej w budynku A lub przekazać dla wychowawcy grupy.

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2023/2024