Decyzją Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej składka

na rok szkolny 2021/22 wynosi 40zł od rodziny.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat  na konto o numerze rachunku bankowego
92 8074 0003 0130 1414 2000 0010

Dziękujemy!