W celu potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do

pierwszej klasy szkoły podstawowej i przedszkola zwracamy się z prośbą o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do skrzynki podawczej

Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej do dnia 30 marca 2021 r.

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług przedszkola

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej