W dniach 01.02 – 12.02.2021 rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

Deklarację można zostawić w skrzynce podawczej w budynku A lub przekazać dla wychowawcy grupy.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2021/2022