Zwracamy się z prośbą o napisanie

podania o zwrot nadpłaty za obiady

uczniów szkoły podstawowej 

(wzór)

oraz dostarczenie do skrzynki

podawczej w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

 

Przechwytywanie