18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

Uwaga: Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Trasy poranne

Trasy popołudniowe

Dnia 19.06.2019 o godzinie 9.00 w hali sportowej  Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

W uroczystym apelu udział wziął Wójt Gminy Turośń Kościelna p. Grzegorz Jakuć, a także p. Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Chrabołowska, która wraz z wychowawcami poszczególnych klas rozdawała nagrody uczniom i ich rodzicom.

Pan Wójt Gminy i p. Dyrektor Zespołu Szkół życzyli uczniom szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.

Warsztaty ekologiczne to już nasza coroczna tradycja. Odbyły się one 5 czerwca 2019 r. w Turośni Kościelnej. W ten sposób uczciliśmy również Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, który obchodzony jest  tego dnia. W tym roku współorganizatorem warsztatów była Szkoła Podstawowa w Tołczach oraz Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas VI-VIII oraz klas III gimnazjum.

            W piątek, 24 maja 2019r.,  w Hodyszewie i w Nowych Piekutach odbyły się XVI Dni Gimnazjalistów pod hasłem:

„[…] chroń mnie, Panie, od pogardy

 Przed nienawiścią strzeż mnie, Boże.”

         Tegoroczne spotkanie nie miało charakteru rywalizacji – zwycięzcami zostali wszyscy, którzy się zgłosili. Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy nie tylko doskonale się bawili, ale również mogli zdobyć nowe umiejętności. Głównym celem, jaki sobie postawili, było przestrzeżenie młodych ludzi przed mową nienawiści, której na co dzień są świadkami i odbiorcami oraz zwiększenie świadomości uczniów w kwestii odpowiedzialności za słowo.

         Spotkanie młodzieży rozpoczęło się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, W Eucharystii, oprócz młodzieży i jej opiekunów, wzięli udział m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, dyrektorzy kilku szkół oraz inni zaproszeni goście.

         Następnie młodzież przemaszerowała z Hodyszewa do Nowych Piekut. W czasie wędrówki uczniowie  prezentowali przygotowany program integrujący wszystkich uczestników.

          Grupy, pod okiem pani Moniki Zaborskiej oraz pana Dawida Malca – aktorów z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, przystąpiły do pracy nad budową spektaklu plenerowego nawiązującego tematycznie do tegorocznego hasła Dni Gimnazjalistów, występując przeciw mowie nienawiści. Przy jego realizacji gimnazjaliści wykazali się ogromną otwartością, szczerością i kreatywnością. Zaprezentowany spektakl dostarczył zarówno uczestnikom jak i widzom okazji do wielu przemyśleń.

         Kolejnym punktem programu była wspólna zabawa wszystkich uczestników na świeżym powietrzu.

         O godz 17.00 organizatorzy podsumowali ostatnie już w historii Dni Gimnazjalistów i pożegnali uczestników.

                                                                                                        Alicja Jakimiec

 

 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wyłoniono  laureatów pierwszego konkursu wiedzy ekonomiczno-finansowej w ramach projektu „Ferie z ekonomią II”.

Do konkursu przystąpiło 137 uczniów ze szkół, które brały udział w projekcie „Ferie z ekonomią II”. Test wiedzy składał się z 20 losowo wybranych pytań jednokrotnego i wielkokrotnego wyboru.  Test był przeprowadzony drogą elektroniczną, a na jego rozwiązanie uczeń miał 20 minut. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt.

Zgodnie z regulaminem laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. W nagrodę laureaci otrzymają tablety.

Bardzo serdecznie gratulujemy wygranej!

Uczestnik

Nazwa szkoły

Wynik w %

Wynik w punktach

Czas rozwiązania testu

Sawicka A.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

80.00%

16 (19max)

9.09

 

17 maja poczet sztandarowy naszego Gimnazjum uczestniczył w XV zjeździe Rodziny Szkół Jana Pawła II w Augustowie oraz Studzienicznej. Mieliśmy okazję płynąć statkiem Serwy, którym podróżował sam Papież oraz uczestniczyć we Mszy Św. prowadzonej przez Biskupa Ełckiego.
Mimo kapryśnej pogody było naprawdę niezwykle.