Zajęcia pozalekcyjne

Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej

rok szkolny 2016/2017 (I semestr)

 

Dzień tyg.

Godz.

Rodzaj zajęć

Nazwisko prowadzącego

Klasa

Sala

poniedziałek

7.30-8.00

Konsultacje otwarte z j. angielskiego

Ewa Zaborowska

Ib, IIIc

24

13.45-14.30

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Grażyna Dryl

Ia, IIa, IIIc

29

Zajecia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii

Zofia Ruła

IIa, IIIc

27

Koło Bezpieczna Jazda

Bogusław Ruła

IIa, IIIc

33

Chór

Mirosław Hrechorowicz

I - II

22

14.40 – 16.00

SKS

Marcin Miłosiewicz Maciej Zajkowski

I - III

Hala sportowa

wtorek

 

7.15 – 8.00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z historii

Anata Zdrodowska

IIIa, IIIb, IIIc

21

13.45-14.30

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Katarzyna Kostrowska

IIa, IIb

30

Koło z j. polskiego

Grażyna Dryl

Ia, IIb, IIa

29

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Marek Łukaszuk

Ia, Ib

31

Chór

Mirosław Hrechorowicz

I - II

22

środa

7.15 – 8.00

Koło informatyczne

Bogusław Ruła

IIa, Ia

33

Koło chemiczne

Zofia Ruła

IIIa, IIIb, IIIc

27

Koło biologiczne

Edyta Łukaszuk

I-III

28

13.45-14.30

 

Koło matematyczne

Katarzyna Kostrowska

IIA, IIB,

30

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

Ewa Zaborowska

IIa

24

14.40 – 16.00

UKS

Marcin Miłosiewicz

I - III

Hala sportowa

czwartek

 

7.15 – 8.00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z fizyki

Bożena Wojno

IIIa, IIIb, IIIc

27

Konsultacje otwarte z j. polskiego

Renata Zegadłao-Piasecka

IIb, IIIa, IIIb

7

Koło z j. niemieckiego

Nina Pachwicewicz

IIIb, IIIc

23

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Marek Łukaszuk

Ia, Ib

31

13.45-14.30

 

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

Marcin Miłosiewicz

Ia

Mała sala sportowa

14.40 – 16.00

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

Maciej Zajkowski

Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc

Hala sportowa

piątek

 

7.15 – 8.00

Koło geograficzne

Alicja Jakimiec

IIIa, IIIb, IIIc

23

13.45-14.30

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze j. niemieckiego (co 2 tyg. Dodatkowo 8 godzina lekcyjna)

Nina Pachwicewicz

Ia, Ib

32

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego

Ewa Zaborowska

IIIb

24

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

Maciej Zajkowski

Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIb IIIb, IIIc

Hala sportowa

Koło j. angielskiego

Monika Andrejczuk

IIb

7

14.40 – 16.00

UKS

Maciej Zajkowski

I - III

Hala sportowa

Zajecia w trminach ustalonych z młodzieżą

 

 

 

 

 

 

 

Koło ministranckie – 1 godz. w tygodniu

Ks. Mariusz Zabłocki

IIb

Kościół w Turośni Kościelnej

Koło teatralne – warsztaty 4/5  godz./1x w miesiącu

Renata Zegadło - Piasecka

I-III

7

 


 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej

rok szkolny 2015/2016

 

Dzień tyg. Godz.

Rodzaj zajęć

Nazwisko prowadzšcego

Klasa

Sala
Poniedz. 13.45-14.30 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego Grażyna Dryl III 29
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego Kamila Stypułkowska I 24
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego Monika Andrejczuk IIIB 22
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego Nina Pachwicewicz III 32
Koło matematyczne Karol Sieńko III 31
Koło informatyczne Bogusław Ruła I-II 33
Chór Mirosław Hrechorowicz I 22
14.30-15.15 Youngster – język angielski dla klas III Monika Andrejczuk III 7
14.40 – 16.00 SKS Marcin Miłosiewicz I-III Hala sport.

Wtorek

7.15 – 8.00 Zajęcia przygotowujšce do egzaminu z historii Anata Zdrodowska III 21

13.45-14.30

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki Katarzyna Kostrowska IIA 30
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego Grażyna Dryl IIA, IIC 29
14.30-15.15 Youngster – język angielski dla klas III Monika Andrejczuk III 7
Œroda 7.15 – 8.00 Koło geograficzne Alicja Jakimiec III 23
8.00-8.45 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki Karol Sieńko IIB 31
8.55 – 9.40 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki Karol Sieńko IIC 31

13.45-14.30

Koło języka niemieckiego Nina Pachwicewicz IIA, IIB, III 32
Zajęcia dodatkowe z chemii Zofia Ruła IIA, IIB 27
Koło matematyczne Karol Sieńko II 31
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego Kamila Stypułkowska IIA, IIB 24
14.40 – 16.15 Zajęcia rekreacyjno - sportowe Maciej Zajkowski I-III Hala sport.
14.40 – 16.00 Zajęcia UKS. Marcin Miłosiewicz I-III Hala sport.
14.30-15.15 Youngster – język angielski dla klas III Monika Andrejczuk III 22

Czwart.

7.15 – 8.00 Konsultacje z biologii przygotowujšce do egzaminu Bożena Zdanowicz III 28
Koło fizyczne Bożena Wojno I-III 27
13.45-14.30 Konsultacje z biologii Bożena Zdanowicz I-III 28
Koło matematyczne Katarzyna Kostrowska I 30
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego Beatrycze Smaszcz – T. I 7
Zajęcia rekreacyjno - sportowe Marcin Miłosiewicz IA, IB, IIA Hala sport.

Pištek

7.15 – 8.00 Koło języka polskiego Beatrycze Smaszcz – T. I-III 7
13.45-14.30 Zajęcia rekreacyjno - sportowe Marcin Miłosiewicz IA, IB, IIC Hala sport.
Konsultacje z geografii Alicja Jakimiec I, II 23
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii Zofia Ruła IIA, IIC 27
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii Aneta Zdrodowska I, V, VI 21
14.40 – 16.15 Zajęcia sportowe Maciej Zajkowski I-III Hala sport.
17.00 – 18.00 Koło ministranckie Ks. Mariusz Zabłocki I-III  

Sobota

10.00 – 12.30 Zajęcia UKS Maciej Zajkowski I-III Hala sport.