18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

LIST DO RODZICÓW

 

1. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

do pobrania

2. PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NA ROK 2018/2019

- do pobrania

3. PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

- do pobrania

4. PLAN PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W TUROŚNI KOŚCIELNEJ NA LATA 2015/2018

- do pobrania

5.  PLAN  DZIAŁAŃ DO PROGRAMU PROFILAKTYKI NA RPOK SZKONY 2017/2018

- do pobrania

6. Statut Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

- do pobrania

7.Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej

- do pobrania

Materiały dodatkowe 2016

8. Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej

do pobrania

      9. Stoperek instrukcja: Jak używać karty

- do pobrania

     10. Wyprawka dla dziecka 3 i 4 latka

- do pobrania