18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Sport Szkoła Podstawowa

 

KOMUNIKAT SPORTOWY

            Dnia 16.10.2019 roku  dziewczęta i chłopcy z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej wzięli udział w Biegu Ulicznym „Od Karolka do Karola”. Impreza odbyła się w Łapach, organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1.

            Bieg poświęcony jest pamięci Papieża Świętego Jana Pawła II , który jest patronem Szkoły Podstawowej w Łapach. Dystans biegu ulicznego dla dziewcząt i chłopców z  klasy IV wynosił 400 metrów a dla uczniów V, VI, VII klasy – 600 m, klasa VIII musiała zmierzyć się z dystansem 800m.

            Najlepszy wynik, zajmując miejsce trzecie na podium, uzyskali: Julia Dryl z klasy IV, Julia Świstun z klasy VII i Adrian Moniuszko z klasy V.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM NALEŻĄ SIĘ BRAWA  ZA WALKĘ DO KOŃCA!!!

M. Miłosiewicz, M. Zajkowski

 

 

Dnia 4 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej rozegrano Gminne Zawody Lekkoatletyczne. W rywalizacji mogli brać udział uczniowie i uczennice z klas IV – VIII szkoły podstawowej z całej gminy

Oprócz gospodarzy zawodów mogliśmy zobaczyć reprezentantów szkoły podstawowej z Turośni Dolnej. Uczestnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: bieg krótki z bloków startowych, rzut piłką lekarską, rzut piłeczką palantową, skok w dal z miejsca, bieg sztafetowy.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali pamiątkowe medale.

 

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju !!!

 

M. Zajkowski

Dnia 28 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim odbył się  Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców klas czwartych. W rywalizacji wzięli udział młodzi sportowcy ze szkoły w Boćkach, Bielsku Podlaskim nr 3 i 4 oraz Turośni Kościelnej.

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Uczniowie z Turośni mieli okazję zobaczyć i „pobiegać” na pełnowymiarowej do piki ręcznej hali sportowej. Reprezentanci naszej szkoły dzielnie znieśli trudności długiej rywalizacji.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.

 

Serdecznie gratulujemy występu uczestnikom turnieju !!!

 

M. Zajkowski

M. Miłosiewicz

Dnia 22 maja 2019 roku rozegrano Gminny Turniej  Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców.  W zawodach udział wzięli uczniowie ze szkoły podstawowej w Tołczach, Turośni Dolnej i Turośni Kościelnej.

        Dzieci zaprezentowały wysoki poziom umiejętności sportowych oraz – co cieszy najbardziej – umiejętność gry „fair play”.  Zawodnicy i zawodniczki (każdy otrzymał drobny upominek) rywalizowali w kategorii dziewcząt klas IV-V i klas VI-VII a chłopcy w kategorii klas IV-V oraz klasy VI. Podczas turnieju trenerzy wybierali najlepszą zawodniczkę i zawodnika (pamiątkowa statuetka).

Medale najlepszej drużynie klas VI-VII oraz pamiątkowe puchary każdej szkole wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej Pani Ewa Chrabołowska.

Wszystkim uczestnikom gratuluję występu!!!

                                                                                                                                       M. Zajkowski                                                                                          

 

Dnia 22 maja 2019 roku rozegrano Gminny Turniej  Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców.  W zawodach udział wzięli uczniowie ze szkoły podstawowej w Tołczach, Turośni Dolnej i Turośni Kościelnej.

Dzieci zaprezentowały wysoki poziom umiejętności sportowych oraz – co cieszy najbardziej – umiejętność gry „fair play”.  Zawodnicy i zawodniczki (każdy otrzymał drobny upominek) rywalizowali w kategorii dziewcząt klas IV-V i klas VI-VII a chłopcy w kategorii klas IV-V oraz klasy VI. Podczas turnieju trenerzy wybierali najlepszą zawodniczkę i zawodnika (pamiątkowa statuetka).

Medale najlepszej drużynie klas VI-VII oraz pamiątkowe puchary każdej szkole wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej Pani Ewa Chrabołowska.

 

Wszystkim uczestnikom gratuluję występu!!!

M. Zajkowski

Dnia 16 maja 2019 roku w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej rozegrano I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. W rywalizacji mogli brać udział uczniowie i uczennice z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej.

Zgłosiło się 16 osób. Dziewczęta zagrały systemem „każdy z każdym”, chłopcy – systemem pucharowym.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i zestaw odblasków drogowych. Najlepsi wywalczyli puchary i medale.

 

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju !!!

 

M. Zajkowski

Dnia 8 maja  2019 roku w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbyła się Gminna Olimpijka klas I – III. W zawodach wzięli udział uczniowie z Tołcz, Turośni Dolnej i Turośni Kościelnej. Dzieci rywalizowały w konkurencjach bieżnych, skocznych, siłowych, zwinnościowych oraz rzutnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dodatkowo puchary. Nagrody wręczała Dyrektor Zespołu Szkół – pani Ewa Chrabołowska.

         Dziękuję  wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do zawodów sportowych i zapraszam za rok.

Maciej Zajkowski

 

I. Cel i zadania:

 

 • popularyzacja szachów wśród dzieci,
 • integracja młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej w duchu„fair play”,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

 

II. Organizator:

 

     -    Zespół Szkół w Turośni Kościelnej,

     -    Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w Turośni Kościelnej.

 

III. Uczestnictwo:

 • w turnieju prawo startu mają uczniowie klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w  Turośni Kościelnej,
 • w turnieju biorą udział tylko osoby zgłoszone do p. Maciej Zajkowskiego do 4.04.2019  (nr tel. 508 478 781),
 • każdy zawodnik musi dostarczyć zgodę  na udział w turnieju.

 

IV. System rozgrywek:

 • system pucharowy (kto przegra dwa razy kończy turniej),
 • czas na partię 20 minut, w przypadku nierozstrzygnięcia w regulaminowym czasie liczone są punkty bierek na szachownicy (H – 9 pkt, W – 5, S i G – 3, pionek – 1),
 • obowiązują przepisy PZSz
 • w szczególności: dotknięta bierka rusza, postawiona bierka stoi, dwa błędy zgłoszone sędziemu i uznane za błąd przez sędziego powodują koniec partii,
 • inne ustalenia zależą od liczby zgłoszeń.

 

V. Sposób przeprowadzenia turnieju:

 • maj 2019, godzina 9:00, w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

 

VI. Nagrody:

 • każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom,
 • miejsca I-III medale,
 • I miejsce puchar.

 

VII. Postanowienia końcowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz ewentualnych, uzasadnionych zmian w niniejszym regulaminie,
 • W TRAKCIE ZAWODÓW DZIECI POZOSTAJĄ POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA MAJĄCEGO WŁAŚNIE LEKCJĘ !!!

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………. w „TURNIEJU SZACHOWYM O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ”, który odbędzie się w maju o godzinie 9:00 w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej.

            Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka na stronach internetowych szkoły, klubu oraz gminy (zdjęcia z imprezy sportowej w sprawozdaniach).

            Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zawodach sportowych.

 

 

…………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

…………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

WYNIKI MECZÓW:

KLASY IV – VI SP

 ARABY JAPOŃSKIE – JUVENTUS: 5 - 0 

 JUVENTUS – JANUSZE BUDOWLANE: 1 - 7

JANUSZE BUDOWLANE – ARABY JAPOŃSKIE: 3 – 5

 1. ARABY JAPOŃSKIE
 2. JANUSZE BUDOWLANE
 3. JUVENTUS

KLASY III GIM – VIII-VII SP

IIIA – IIIB: 4 - 0

 IIIB – VIII SP: 3 - 3

VIII SP – IIIA: 2 – 1

 1. VIII – VII SP
 2. III A
 3. III B