Turośń Kościelna to mała wieś, gdzie od wielu lat „króluje” piłka ręczna dziewcząt. Drugą taką trudno znaleźć w województwie, a nawet w Polsce. 

  Tu grało się od „zawsze”, a od 30 lat na najwyższym poziomie (Szkoła Podstawowa - dziesięciokrotny mistrz województwa, Gimnazjum - czterokrotny mistrz województwa podlaskiego).

W turnieju mogły wziąć udział absolwentki Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z Turośni Kościelnej,reprezentujące wymienione szkoły w zawodach sportowych na szczeblu województwa i arenie ogólnopolskiej.

Organizatorami turnieju byli: Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w Turośni Kościelnej, Gmina w Turośni Kościelnej oraz Zespół Szkół w Turośni Kościelnej.

W „Zlocie Absolwentek” wzięło udział 36 osób. Nagrody – puchary, statuetki, koszulki, pamiątkowe medale – wręczali: wójt Gminy Grzegorz Jakuć, dyrektor Zespołu Szkół i jednocześnie prezes    Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tur” w Turośni Kościelnej Bożena Nienałtowska oraz trener piłki ręcznej Witold Zajkowski.

„Najlepszą zawodniczką” turnieju została Karolina Zacny z IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, „Najlepszą bramkarką” wybrano Katarzynę Czaczkowską z Turośni Kościelnej.

Wszystkie nagrody zakupiono z funduszy pozyskanych z Gminy w Turośni Kościelnej w ramach realizacji zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012 roku.

M. Zajkowski

abs11