ROK SZKOLNY 2017/2018

 

28.09.2017- mamy nowy Samorząd Uczniowski!

 

Uczniowie naszego gimnazjum przez cały dzień mieli szansę wybrać nowego przewodniczącego i skład SU i oto jest!

Przewodniczącą SU z 37% wszystkich głosów wybrana została Zuzanna Wrona (3B).

 

 

Wiceprzewodniczącym z 29,1% głosów uczniów został Patryk Sosinowicz (3A).

 

 

Sekretarzem od dziś będzie Wiktoria Ołdziej (3A), która uzyskała 26,2% poparcia.

Frekwencja podczas wyborów wyniosła 83,7%.

 

 

 Gratulujemy naszym kandydatom i życzymy owocnej pracy!

 

 

 Renata Zegadło-Piasecka"

 

 


 

Debata kandydatów do SU

26 września 2017 w naszej szkole odbyła się debata kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami społeczności gimnazjalnej. Kandydatom zadawano pytania o plany na obecny rok szkolny, jakie cechy wyróżniają ich spośród pozostałych startujących oraz jak pogodzą przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych z działalnością w SU. Pomimo postawienia w ogniu pytań, nasi kandydaci poradzili sobie świetnie.

27 września w Gimnazjum obowiązuje bezwzględna cisza wyborcza.  Wybory odbędą się już w najbliższy czwartek, 28.09.2017.


 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOĆKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wrzesień

Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedziły wybory nowego opiekuna. Uczniowie spośród pedagogów w demokratycznych i tajnych wyborach oddawali głosy na swoich wybrańców. Koordynatorem akcji była p. Monika Andrejczuk. Większością głosów społeczność gimnazjalna zdecydowała, iż opiekunem SU będzie p. Renata Zegadło-Piasecka. Funkcja ta została objęta przez tegoż nauczyciela po raz pierwszy.

Samorząd Uczniowski w czasie swojej działalności pracował według ustalonego na początku roku szkolnego Planu Pracy, współpracował z Dyrektorem Szkoły, Gronem Pedagogicznym, młodzieżą gimnazjalną oraz środowiskiem lokalnym.

 

Samorządy Mają Głos

Szkoła została zgłoszona do projektu Samorządy Mają Głos zajmującego się organizacją demokratycznych wyborów do Samorządów Szkolnych. Koordynatorem akcji została p. Renata Zegadło-Piasecka, opiekun  SU. Kandydaci zgłoszeni zostali w sposób regulaminowy, nie stwierdzono uchybień w kampanii wyborczej. Odbyła się również debata pomiędzy kandydatkami z udziałem samorządów wszystkich klas gimnazjum. 30 września 2016r. w Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego . W Komisji Wyborczej zasiadły uczennice Aleksandra Kondzior, Patrycja Dryl oraz Anna Dryl, które odpowiadały za przebieg głosowania. Nad wyborami osobiście czuwał również opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Renata Zegadło-Piasecka. Po zakończeniu wyborów o godz. 14:45 wszystkie głosy zostały podliczone. Podczas wyborów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Podczas liczenia w sali obecni byli chętni obserwatorzy: Jakub Bukłaha, Kacper Piwowarczyk oraz Kinga Bukłaha, którzy stwierdzili prawdziwość podanych wyników. Komisja stwierdziła, iż otrzymała 157 ważnych kart do głosowania i na ich podstawie ustaliła następujące wyniki:  Liczba osób uprawnionych do głosowania – 157; Liczba osób, którym wydano karty do głosowania – 116. Frekwencja podczas wyborów do SU wyniosła 76%. Wszystkie oddane głosy były ważne. Z wynikiem 63 otrzymanych głosów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 została Olimpia Oliwia Dryl; Zastępcą Przewodniczącej, z 34  głosami, wybrano Natalię Busłowską.; Dzięki 19 otrzymanym głosom Sekretarzem została Julia Bartnicka.

 

Październik

Po wyborach przystąpiono do pierwszych prac SU:

 • Opracowano plan pracy.

 • Opracowano regulaminy niepytajek

 • Opracowano szczęśliwych numerków.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Opiekun SU przygotował Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października 2016 roku. W akademii występowali uczniowie klasy 3a oraz 3b.

 

Otrzęsiny klas pierwszych i dyskoteka szkolna

27.10.2016 roku zorganizowana została dyskoteka otrzęsinowa dla klas pierwszych. Członkinie SU przygotowały konkurencje dla uczniów oraz wychowawców klas, które miały za zadanie zintegrować nowych uczniów ze społecznością  szkolną, a także oficjalnie włączyć ich do grona gimnazjum. Tematem przewodnim otrzęsin była Szkoła Magii i Czarodziejstwa.

 

Listopad

 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Z inicjatywy Wójta Gminy Turośń Kościelna pana Grzegorza Jakucia oraz dyrektor Zespołu Szkół pani Ewy Chrabołowskiej 23 listopada 2016 roku uczniowie Samorządu Uczniowskiego oraz samorządów klasowych spotkali się osobiście z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Na zaproszenie biura przyjechaliśmy wraz z opiekunem p. Renatą Zegadło-Piasecką do Warszawy do siedziby Rzecznika. Podczas przeszło godzinnego spotkania pan Adam Bodnar opowiadał, na czym polega jego praca, a także cierpliwie odpowiadał na wszystkie  pytania naszych uczniów, między innymi o to, ile rocznie spraw wpływa do biura Rzecznika, kto może zgłaszać się do niego ze swoimi problemami, jak również co trzeba zrobić, by zostać nominowanym na to stanowisko. Dopytywali też o opinie Pana Bodnara dotyczące bieżących problemów społecznym, jak na przykład reforma oświaty i likwidacja gimnazjów.

 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dnia 21 Listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To dzień bardzo szczególny, który miał nam uświadomić, że zawsze należy być wobec siebie miłym, uprzejmym i życzliwym. Każdy przychodzący do szkoły rano otrzymał od członkiń SU naklejkę z wesołymi buźkami.

W różnych miejscach w szkole zostały porozwieszane przygotowywane wcześniej przez opiekuna SU z uczniami plakaty z miłymi, motywującymi, wywołującymi uśmiech na twarzy karteczkami do odrywania, które można było dać, przyjaciołom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Wywołało to duże poruszenie, wszyscy bardzo chętnie korzystali z tych liścików. W wielu miejscach w całej szkole przyklejone zostały obrazki promujące życzliwość.

 

 

Grudzień

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dnia 5.12.2016r. w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na zaproszenie opiekuna SU, Renaty Zegadło-Piaseckiej, odwiedzili nas goście z fundacji Normalna Przyszłość, którzy na spotkaniach z poszczególnymi klasami opowiadali o tym, w jaki sposób powinno się traktować osoby niepełnosprawne. Uczniowie zaangażowali się zadając pytania i pracując w grupach nad otrzymanymi zadaniami.

Jak twierdzą uczniowie warsztaty były przydatne i ciekawe oraz nauczyły ich w jaki sposób obchodzić się z osobami o danych niepełnosprawnościach. Osoby zapytane o to, co kojarzy im się ze słowem niepełnosprawność odpowiadały: “choroba”, “wózek inwalidzki”, “ograniczenie psychiczne i fizyczne”, ale też “pomoc”, “fundacje”, “bycie innym, ale tak samo ważnym.” Organizacją tego dnia zajęły się p. Renata Zegadło-Piasecka, p. Barbara Bołdak oraz samorząd uczniowski.

 

Góra Grosza

W dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku w naszej szkole zorganizowana została zbiórka Góry Grosza. Koordynatorem akcji był opiekun SU, Renata Zegadło-Piasecka. Była to już kolejna edycja tej akcji, w której brało udział nasze gimnazjum. Przez dwa tygodnie każda z klas zbierała w swoim zakresie monety: od jednogroszówek do pięciozłotówek, które przekażemy na rzecz Towarzystwa Nasz Dom, zajmującego się pomocą dzieciom i tworzeniem nowych domów rodzinnych. Sposoby na zbiórkę były różne: od rozmieniania pieniędzy w szkolnym sklepiku, poprzez chodzenie po szkolnych korytarzach i zbieranie każdej monety, aż do zorganizowanego przez grupę uczniów kiermaszu słodkości. Najważniejszy był jednak efekt. A oto i on: Ia – 103,16 zł; Ib – 298 zł; IIa – 17,56 zł; IIb – 213,07 zł; IIIa – 397,47 zł; IIIb – 711,18 zł; IIIc – 0 zł. W tym roku dla Towarzystwa Nasz Dom przekazane zostanie aż 1740 złotych, co jest dotychczasowym rekordem (poprzedni rok- 1253,82 zł).

 

Kiermasz świąteczny

Planowany kiermasz świąteczny został odwołany po omówieniu tej kwestii w gronie członkiń SU i opiekuna. Ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów podczas warsztatów z p. Renatą Zegadło-Piasecką zostaną przekazane na kiermasz dla białostockiej świetlicy socjoterapeutycznej, z którego dochód zasili konto tejże organizacji.

 

Wieczór filmowy

15 grudnia 2016 roku zorganizowany został wieczór filmowy. W spotkaniu uczestniczyło przeszło 50 uczniów ze wszystkich klas gimnazjum. Filmy oglądane przez uczniów zostały przez nich wybrane spośród repertuaru zaproponowanego przez opiekuna SU.

Styczeń

Nowe pomysły

Opracowywane zostały nowe pomysły do realizacji w następnym semestrze. Stworzono zarys kosztorysu kącika relaksu. Omawiano nowe pomysły członkiń samorządu. Zaproponowano debatę po 1 semestrze, w której udział mieliby wziąć przedstawiciele trójek klasowych gimnazjum. Temat spotkania: dotychczasowe działania Samorządu.

 

Dyskoteka choinkowa

W czwartek 19 stycznia 2017 w naszym Gimnazjum odbyła się szkolna dyskoteka choinkowa. Uczniowie ze wszystkich klas spotkali się, by uczcić nadchodzące ferie zimowe oraz świętować wysokie osiągnięcia w nauce po pierwszym semestrze roku szkolnego.

 

Klasy przygotowywały sobie poczęstunki. Była muzyka, tańce, najróżniejsze smakołyki i fantastyczna atmosfera.

 

Luty

Debata SU z uczniami

Dnia 08.02.2017 roku na czwartej godzinie lekcyjnej odbyła się debata podsumowująca pracę Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze. Na spotkaniu SU przedstawił, jakie plany zostały wykonane w poszczególnych miesiącach oraz co zamierza robić przez resztę roku szkolnego.

Samorząd udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczniów pytania. Uczniowie innych klas przedstawili także swoje pomysły i zastrzeżenia, które okazały się być bardzo pomocne w organizacji dalszej pracy. Po omówieniu i wyjaśnieniu wszystkich spraw dotyczących działalności SU uczniowie rozeszli się do klas.

Szkolne Walentynki

Dzień 14 lutego w naszej szkole upłynął w bardzo miłosnej atmosferze. Uczniowie mogli wysłać sobie kartki walentynkowe za pośrednictwem poczty zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Na ścianach zawisły kartki z miłosnymi hasłami i życzeniami.

Samorząd pod opieką Pani Renaty Zegadło-Piaseckiej z wielkim zaangażowaniem sprzedawał już od piątku różne niespodzianki np. kartki, czekoladki, lizaki czy balony w kształcie serduszek, które cieszyły się dużą popularnością. Istniała również możliwość zakupu kwiatów od szkolnych wolontariuszy, z której skorzystało wiele osób. Opiekę nad wolontariatem sprawowała p. Monika Andrejczuk. Wszystkie przedmioty i róże zostały sprzedane. Środki zebrane podczas całej akcji wesprą Szkolne Koło Wolontariatu oraz działania Samorządu.

 

Noc filmowa. Nie lubimy spać! 

W nocy z 17 na 18 lutego 2017 roku w naszym gimnazjum odbyła się szkolna noc filmowa organizowana przez p. Renatę Zegadło-Piasecką. Od 22 do 4 nad ranem uczniowie wraz z opiekunami oglądali wybrane przez siebie w głosowaniu filmy.

Były kocyki, poduszki, misiaki wspierające nas podczas straszniejszych scen w filmie i, jak zwykle, dużo śmiechu. W wydarzeniu wzięło udział prawie 80 uczniów z naszej szkoły.

 

 

Marzec

Dzień Kobiet - w poszukiwaniu nagród

Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Kobiet postanowił urządzić naszym dziewczynom zabawę w poszukiwanie skarbów. Przedstawicielki płci pięknej z każdej klasy otrzymały koperty z zadaniami w wyznaczonym przez siebie kolorze. Musiały podążać za strzałkami rozwieszonymi w całym budynku w poszukiwaniu kolejnych wyzwań.  Nagrodą była satysfakcja z wykonania bardzo trudnych zadań, a także niepytajki dla wszystkich dziewcząt z klas.

 

Dzień Mężczyzn - wielcy łowcy

Dzień Mężczyzn też świętowaliśmy! Przykładem z Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski urządził naszym wspaniałym Panom zabawę w poszukiwanie i rozwiązywanie zagadek. Dla męskiej części zwycięskich klas wręczone zostały niepytajki.

 

 

Kwiecień

Kiermasz wielkanocnych słodkości

10 kwietnia 2017 roku, tuż przed przerwą świąteczną, Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz wielkanocnych słodkości dla uczniów naszej szoły. Do zakupienia były tradycyjne piaskowe babki, muffinki, babeczki, czekoladowe pisanki oraz inne słodkości przygotowane przez p. Renatę Zegadło-Piasecką. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na działalność Samorządu.

 

Maj

Debata Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami klas: samodzielność = sukces?

18 maja 2017 roku Samorząd Uczniowski Gimnazjum  wraz z przedstawicielami wszystkich klas gimnazjalnych uczestniczyli w debacie dotyczącej samodzielności. Rozmawiano o tym, czym jest samodzielność i jakie ma znaczenie dla młodych ludzi. Na mapie skojarzeń pojawiały się takie hasła, jak „odwaga”, „odpowiedzialność”, „dojrzałość”. Uczniowie dyskutowali, czy nasza szkoła pozwala im na niezależność i w jakim stopniu. Rozważano, co mogą ze swojej strony zrobić uczniowie, by rozwinąć swoją samodzielność w murach szkolnych. Po burzliwej dyskusji nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków. A tych było wiele. Najważniejszym zaś było stwierdzenie, iż więcej swobód pozwala na większą samodzielność, lecz ciągnie również za sobą ryzyko niebezpieczeństw. Potrzeba wiele pracy, prób oraz samozaparcia, by móc osiągnąć wymarzony cel.

 

 

 

Samorząd uczniowski wraz z opiekunem w roku szkolnym 2016/2017 aktywnie uczestniczył w życiu szkoły oraz był inicjatorem wielu przedsięwzięć. Pomimo napotkanych przeszkód na swojej drodze sumienie wykonywał założone działania zawarte w planie pracy SU. Samorząd uczniowski współpracował między innymi z Dyrekcją, gronem pedagogicznych oraz wolontariatem. Nie wszystkie założone cele udało się osiągnąć, a to ze względu na ograniczone fundusze, a także zbliżające się egzaminy gimnazjalne (wszystkie członkinie SU były uczennicami 3 klas gimnazjum) W maju oraz czerwcu uczniowie licznie uczestniczyli w szkolnych wyjazdach, wycieczkach, konkursach.

 

Renata Zegadło-Piasecka


 

Nie lubimy spać! 

W nocy z 17 na 18 lutego 2017 roku w naszym gimnazjum odbyła się szkolna noc filmowa organizowana przez p. Renatę Zegadło-Piasecką. Od 22 do 4 nad ranem uczniowie wraz z opiekunami oglądali wybrane przez siebie w głosowaniu filmy. Były kocyki, poduszki, misiaki wspierające nas podczas straszniejszych scen w filmie i, jak zwykle, dużo śmiechu. W wydarzeniu wzięło udział prawie 80 uczniów z naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy wspaniałym paniom: Anecie Zdrodowskiej, Bożenie Wojno i Edycie Łukaszuk za opiekę????

 

Renata Zegadło-Piasecka wraz z Samorządem Uczniowskim


 

Szkolne Walentynki

Dzień 14 lutego w naszej szkole upłynął w bardzo miłosnej atmosferze. Uczniowie mogli wysłać sobie kartki walentynkowe za pośrednictwem poczty zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Na ścianach zawisły kartki z miłosnymi hasłami i życzeniami. Samorząd pod opieką Pani Renaty Zegadło-Piaseckiej z wielkim zaangażowaniem sprzedawał już od piątku różne niespodzianki np. kartki, czekoladki, lizaki czy balony w kształcie serduszek, które cieszyły się dużą popularnością. Istniała również możliwość zakupu kwiatów od szkolnych wolontariuszy, z której skorzystało wiele osob. Opiekę nad wolontariatem sprawowała p. Monika Andrejczuk. Wszystkie przedmioty i róże zostały sprzedane. Środki zebrane podczas całej akcji wesprą Szkolne Koło Wolontariatu oraz działania Samorządu.
Olimpia Dryl, przewodnicząca SU


 

Debata SU z uczniami

Dnia 08.02.2017 roku na czwartej godzinie lekcyjnej odbyła się debata podsumowująca pracę Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze. Na spotkaniu SU przedstawił, jakie plany zostały wykonane w poszczególnych miesiącach oraz co zamierza robić przez resztę roku szkolnego. Samorząd udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczniów pytania. Uczniowie innych klas przedstawili także swoje pomysły i zastrzeżenia, które okazały się być bardzo pomocne w organizacji dalszej pracy. Po omówieniu i wyjaśnieniu wszystkich spraw dotyczących działalności SU uczniowie rozeszli się do klas.

Julia Bartnicka, sekretarz SU.

 

 

Dyskoteka choinkowa

W czwartek 19 stycznia 2017 w naszym Gimnazjum odbyła się szkolna dyskoteka choinkowa. Uczniowie ze wszystkich klas spotkali się, by uczcić nadchodzące ferie zimowe oraz świętować wysokie osiągnięcia w nauce po pierwszym semestrze roku szkolnego. Klasy przygotowywały sobie poczęstunki. Była muzyka, tańce, najróżniejsze smakołyki i fantastyczna atmosfera.

Życzymy wszystkim udanych ferii! Bawcie się i bądźcie bezpieczni!

RZP


Grudniowy wieczór filmowy w Turośni

15 grudnia 2016 roku w Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki odbył się szkolny wieczorek filmowy. Organizatorem imprezy była opiekun Samorządu Uczniowskiego, Renata Zegadło-Piasecka. Chętni uczniowie ze wszystkich klas gimnazjalnych już od ponad tygodnia mogli odbierać bilety wstępu na wieczorek oraz wybierać filmy, jakie chcą obejrzeć.

Do organizacji i uświetnienia wieczorku włączył się niezawodny wolontariat wraz z opiekunem, p. Moniką Andrejczuk. Uczniowie przygotowywali prawdziwie kinowe smakołyki- był świeżo prażony popcorn, napoje, słodkie przekąski oraz cieplutkie zapiekanki. Dochód ze sprzedaży przekazany zostanie oczywiście na cele charytatywne i przyszłe działania szkolnych wolontariuszy.

Oprócz p. Piaseckiej i p. Andrejczuk o bezpieczeństwo uczniów dbał również p. Mirosław Hrechorowicz. W sumie w wieczorku filmowym wzięło udział prawie pięćdziesięcioro uczniów.

Dziękujemy za obecność i już zapraszamy na kolejne ciekawe wydarzenia!

 

Opiekun SU, Renata Zegadło-Piasecka

Opiekun wolontariatu, Monika Andrejczuk

 


Grosz do grosza

W dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku w naszej szkole zorganizowana została zbiórka Góry Grosza. Była to już kolejna edycja tej akcji, w której brało udział nasze gimnazjum. Przez dwa tygodnie każda z klas zbierała w swoim zakresie monety: od jednogroszówek do pięciozłotówek, które przekażemy na rzecz Towarzystwa Nasz Dom, zajmującego się pomocą dzieciom i tworzeniem nowych domów rodzinnych.

Rywalizacja w tym roku była bardzo zacięta, każda klasa chciała zebrać jak największą sumę, a to ze względu na nagrodę, jaka czekała na zwycięzców: darmowy autokar na wybraną wycieczkę do Białegostoku.

Sposoby na zbiórkę były różne: od rozmieniania pieniędzy w szkolnym sklepiku, poprzez chodzenie po szkolnych korytarzach i zbieranie każdej monety, aż do zorganizowanego przez grupę uczniów kiermaszu słodkości. Najważniejszy był jednak efekt. A oto i on:

Ia – 103,16 zł

Ib – 298 zł

IIa – 17,56 zł

IIb – 213,07 zł

IIIa – 397,47 zł

IIIb – 711,18 zł

IIIc – 0 zł.

 

Tym samym niezwykle miło jest mi ogłosić, iż tak prezentuje się klasyfikacja:

7.miejsce – IIIc

6. miejsce – IIa

5. miejsce – Ia

4. miejsce – IIb

3. miejsce – Ib

2. miejsce – IIIa

1. miejsce – IIIb

 

Serdecznie gratuluję zwycięzcom oraz dziękuję każdej klasie zaangażowanej w akcję. Dzięki Wam dzieci będące pod opieką Towarzystwa otrzymają od naszego gimnazjum aż 1740 złotych, co jest absolutnym rekordem! Dziękuję wszystkim wychowawcom, którzy aktywnie włączyli się w akcję.

Renata Zegadło-Piasecka, opiekun SU, koordynator akcji.

 

 •  

 

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

                                                                                                                                              §1             

Szczęśliwy numerek będzie losowany rano w godzinach 7:45 – 8:00 przez  członka władz Samorządu Uczniowskiego w obecności nauczyciela.

§2

Ilość wszystkich numerków w puli będzie zgodna z liczbą osób w najliczniejszej klasie. Będą wybierane dwa numerki w ciągu dnia. Wylosowane numerki będą wywieszone
w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń dla uczniów.

§3

Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z:

 • niezapowiedzianych kartkówek;

 • niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych.

§4

 Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z:

 • zapowiedzianych kartkówek;

 • zapowiedzianych odpowiedzi ustnych;

 • zapowiedzianych testów bądź prac długoterminowych;

 • z robienia notatek na lekcjach i czynnego uczestniczenia w zajęciach.

UWAGA! Jeśli uczeń zachowuje się nieodpowiednio w trakcie zajęć traci przywileje wynikające ze szczęśliwego numerka.

§5

Numerki resetują się po wyczerpaniu puli.

§6

Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

§7

W przypadku łamania bądź nadużywania szczęśliwego numerka może on zostać zawieszony do odwołania decyzją Rady Pedagogicznej.

§8

Szczęśliwy numerek nie obowiązuje trzy tygodnie przed klasyfikacją semestralną
i końcoworoczną (czyli w styczniu i czerwcu).


 

PLAN  PRACY

 

WRZESIEŃ

 • Wybory opiekuna SU

 • Kampania wyborcza kandydatów na przewodniczącego SU

 • Demokratyczne wybory

 

PAŹDZIERNIK

 • organizacja akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • stworzenie regulaminu „Szczęśliwych numerków”

 • stworzenie regulaminu „Niepytajek”

 • organizacja otrzęsin dla klas I

 • organizacja dyskoteki szkolnej

 

LISTOPAD

 • Dzień Życzliwości

 • Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”.

 

GRUDZIEŃ

 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 • Organizacja kiermaszu świątecznego

 • Wigilia szkolna

 • Organizacja wieczorku filmowego

 

STYCZEŃ

 • dyskoteka/zabawa choinkowa

 • organizacja nocy filmowej

 

LUTY

 • szkolne walentynki

 • poczta walentynkowa

 

MARZEC

 • organizacja Dnia Kobiet

 • organizacja ,,Pierwszego dnia wiosny”

 

KWIECIEŃ

 • Dzień czekolady

 • Dzień chłopaka

 • Międzynarodowy Dzień Ziemi.

 • organizacja kiermaszu wielkanocnego

 

MAJ

 • Konkurs na ,,Flagę”

 • Szkolne „Mam Talent”

 • organizacja wieczoru filmowego

 

CZERWIEC

 • Dzień dziecka/festiwal kolorów

 • organizacja nocy filmowej

 


 

Sprawozdanie z wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

 

W piątek, 30 września 2016r. w Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego . W Komisji Wyborczej zasiadły uczennice Aleksandra Kondzior, Patrycja Dryl oraz Anna Dryl, które odpowiadały za przebieg głosowania. Nad wyborami czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Renata Zegadło-Piasecka. Po zakończeniu wyborów o godz. 14:45 wszystkie głosy zostały podliczone. Podczas wyborów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Podczas liczenia w sali obecni byli chętni obserwatorzy: Jakub Bukłaha, Kacper Piwowarczyk oraz Kinga Bukłaha, którzy stwierdzili prawdziwość podanych wyników.

Komisja stwierdza, iż otrzymała 157 ważnych kart do głosowania i na ich podstawie ustaliła następujące wyniki: 
   Liczba osób uprawnionych do głosowania – 157
   Liczba osób, którym wydano karty do głosowania – 116

Frekwencja podczas wyborów do SU wyniosła 76%. Wszystkie oddane głosy były ważne.

Z wynikiem 63 otrzymanych głosów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 została Olimpia Oliwia Dryl

Zastępcą Przewodniczącej, z 34  głosami, wybrano Natalię Busłowską.

Dzięki 19 otrzymanym głosom Sekretarzem została Julia Bartnicka.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się wziąć udział w wyborach i zagłosować.

Dziewczynom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy owocnej pracy!

 

 


 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Władze SU:

 1. Dominika Makowska z klasy IIIB - PRZEWODNICZĄCA
 2. Olimpia Oliwia Dryl z klasy IIB - WICEPRZEWODNICZĄCA
 3. Natalia Laszewska z klasy IIIA - SEKRETARZ

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Władze SU:

 1. Izabela Dryl z klasy IIIA - PRZEWODNICZĄCA
 2. Gabriela Mazur z klasy IIB - WICEPRZEWODNICZĄCA
 3. Gabriela Kuźmicka z klasy IIA - SEKRETARZ

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Władze SU:

Do 12.11.2013:

 1. Monika Rynkowska z klasy IIIC - PRZEWODNICZĄCA
 2. Angelika Średzińska z klasy IIIA - WICEPRZEWODNICZĄCA
 3. Patrycja Łapińska z klasy IIIB - SEKRETARZ

Od 12.11.2013:

 1. Angelika Średzińska z klasy IIIC - PRZEWODNICZĄCA
 2. Patrycja Łapińska z klasy IIIA - WICEPRZEWODNICZĄCA