LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

POBIERZ

 

 

INFROMACJA O REKRUTACJI – ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

rok szkolny 2016/2017

 

Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki

  • Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: od 01.III.2016r. do 15.IV.2016r. pobierz dokument
  • Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty do 28.VI. 2016r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do gimnazjum: 04.VII.2016 r.

 

Dokumenty można również pobrać w sekretariacie szkoły.