18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Zawiadomienie o wyborze ofert dotyczących przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2019 r.

Załączniki do pobrania:

1. Załącznik: część I, część Ia, część III, część IIIa, część VIczęść VIa

2. Załącznik: część II, część II

3. Załącznik:  część IV, część IVa
4. Załącznik: część V, część Va

Wszystkim podmiotom dziękujemy za udział w przetargu i  zapraszamy do kolejnych przetargów organizowanych przez Zespół Szkół w Turośni Kościelnej.

 

Informacje o treści złożonych ofert dotyczących  przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2019 r. - pobierz 1-2   pobierz 2-2

 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół  w Turośni Kościelnej

 

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

3. Załącznik nr 1- do pobrania

4. Załacznik nr 2A - do pobrania

5. Załacznik nr 2B - do pobrania

6. Załacznik nr 3 - do pobrania

7. Załacznik nr 4a - do pobrania

8. Załącznik nr 4b - do pobrania

9. Załącznik nr 4c - do pobrania

10. Załącznik nr 4d - do pobrania

11. Załącznik nr 4e - do pobrania

12. Załącznik nr 4f - do pobrania

13. Wzór umowy - do pobrania

 

========================================================