Zamieszczamy obowiązujące druki usprawiedliwienia / zwolnienia ucznia. Prosimy o ich stosowanie. Bardzo ułatwi to pracę wychowawcom. Dziękujemy!

POBIERZ TUTAJ