Aktualności Gimnazjum

Piątek 28 października upłynął nam we wspaniałej atmosferze. Uczniowie klas I – III naszego gimnazjum dali z siebie wszystko. Wykonali flagi i przygotowali szereg ciekawostek związanych z wybranym wcześniej państwem. Odgrywali scenki, odczytywali  swoje prace w formie multimedialnej prezentacji.

27 października 2016 roku uczniowie Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki brali udział w XI Konkursie Recytatorskim poezji Karola Wojtyły organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie. Celem było rozwijanie uzdolnień recytatorskich młodzieży, propagowanie miłości do poezji, a przede wszystkim upamiętnienie słów Papieża-Polaka.

16 października 2016 roku w kościele w Turośni Kościelnej odprawiona została msza święta w intencji Pawła Powierzy, powstańca styczniowego związanego z naszą okolicą.

Uczniowie Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki promują wzory godne naśladowania

 W dniu 24 października 2016 r. o godzinie 11.30, w gmachu Senatu RP odbyło się podsumowanie konkursu na biografię ucznia – wzoru osobowego godnego naśladowania Nasze gimnazjum reprezentowała ubiegłoroczna absolwentka naszej szkołyKatarzyna Czaczkowska, której biografia została zamieszczona w książce pt. „ Młodzież jakiej nie znacie – wzory osobowe godne naśladowania”. Jej biografia została wybrana wśród wielu nadesłanych na konkurs, oprócz jej historii możemy w książce przeczytać 26 innych portretów osobowych młodzieży, która swoim przykładem pokazuje określoną hierarchię wartości.

Deszczowa i wietrzna pogoda nie stanowiła przeszkody dla uczniów klasy IIb, którzy w poniedziałek 24 października wraz z wychowawczynią Renatą Zegadło-Piasecką udali się na cmentarz w Turośni Kościelnej. Z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych młodzież zdecydowała się uprzątnąć teren wokół cmentarza oraz opuszczone groby.

 

11 października 2016 roku uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczestniczyli w warsztatach artystycznych.

Grupa chętnych uczniów poświęciła swój wolny czas, aby pod opieką p. Renaty Zegadło-Piaseckiej  opracować jesienne ozdoby, którymi udekorowana zostanie szkoła.

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów gimnazjum do udziału w VII edycji wojewódzkiego konkursu organizowanego przez SP nr 21 w Białymstoku:

 

Najsłynniejszą historię miłości jaką zna świat, miłości cudownej, szalonej, czystej i wzniosłej a zarazem tragicznej wpisanej w kanon lektur szkolnych mogła  obejrzeć w Teatrze Dramatycznym młodzież  naszego gimnazjum z klas I-III.Uczniowie mogli usłyszeć i zobaczyć   współczesną interpretację słynnego dramatuW. Szekspira pt.” Romeo i Julia”.

W piątek, 30 września 2016r. w Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego . W Komisji Wyborczej zasiadły uczennice Aleksandra Kondzior, Patrycja Dryl oraz Anna Dryl, które odpowiadały za przebieg głosowania. Nad wyborami czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Renata Zegadło-Piasecka. Po zakończeniu wyborów o godz. 14:45 wszystkie głosy zostały podliczone. Podczas wyborów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Podczas liczenia w sali obecni byli chętni obserwatorzy: Jakub Bukłaha, Kacper Piwowarczyk oraz Kinga Bukłaha, którzy stwierdzili prawdziwość podanych wyników.

Zgodnie z naszą szkolną tradycją 30 września 2016 roku w Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy zorganizowany przez panią pedagog Barbarę Bołdak.

Cała szkoła aktywnie włączyła się w propagowanie życia bez agresji. Już od tygodnia na lekcjach godziny wychowawczej nauczyciele prowadzili pogadanki dotyczące potrzeby wzajemnego szacunku i życzliwości. W ramach tych zajęć wszystkie klasy przygotowały plakaty, których hasła zachęcały do funkcjonowania bez przemocy w szkole.