Aktualności Gimnazjum

Nie wszyscy uczniowie po wybrzmieniu ostatniego dzwonka biegiem podążają do domów. Niektórzy z nich decydują się na to, by zostać w szkole i zrobić coś na rzecz całej społeczności.

 8 grudnia 2016 roku grupa uczniów z gimnazjum oraz szkoły podstawowej w Turośni Kościelnej wzięła udział w świątecznych warsztatach artystycznych organizowanych przez Renatę Zegadło-Piasecką.

Jak smakuje sukces?  Wie coś na ten temat Ilona Kamińska z klasy IIa, która zdobyła  II miejsce w wojewódzkim konkursie czytelniczym „Czy znasz twórczość Anny Łaciny? zorganizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w ramach  7. edycji projektu „Podlaskie spotkania z pisarzami”. Nagroda tym bardziej nas cieszy,że  w kategorii szkół gimnazjalnych wzięło udział  ponad 100 osób.

Dnia 5.12.2016r. w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Odwiedzili nas goście z fundacji Normalna Przyszłość, którzy na spotkaniach z poszczególnymi klasami opowiadali o tym, w jaki sposób powinno się traktować osoby niepełnosprawne. Uczniowie zaangażowali się zadając pytania i pracując w grupach nad otrzymanymi zadaniami.

Od dnia 01.X .2016 do 31.V 2017 jest realizowana innowacja pedagogiczna pt.” wir sind Deutschfans”- jesteśmy fanami języka niemieckiego autorstwa Niny Pachwicewicz  i Barbary Olechno zatwierdzona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Nowatorskie rozwiązanie metodyczne- to ciekawy sposób na zachęcenie uczniów do komunikacji w języku niemieckim.

Z inicjatywy Wójta Gminy Turośń Kościelna pana Grzegorza Jakucia oraz dyrektor Zespołu Szkół pani Ewy Chrabołowskiej mieliśmy szansę spotkać się osobiście z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem.Na zaproszenie biura przyjechaliśmy wraz z opiekunem p. Renatą Zegadło-Piasecką do Warszawy do siedziby Rzecznika. Tam zostaliśmy przez wszystkich bardzo ciepło przyjęci.

Dnia 21 Listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To dzień bardzo szczególny, który ma nam uświadomić, że zawsze należy być wobec siebie miłym, uprzejmym i życzliwym. Każdy przychodzący do szkoły rano otrzymał naklejkę z wesołymi buźkami.

  W dniach 16 – 17 listopada odbyły się warsztaty dla klas II gimnazjum zorganizowane przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Pierwszego dnia na zajęciach pt. „Otwarta Turośń Kościelna”  dowiedzieliśmy się, jak osobom niewidomym możemy pomóc, aby nie urazić ich naszym zachowaniem. Próbowaliśmy poznać świat z ich perspektywy, sami mogliśmy się przekonać, czy łatwo opisywać kolory bez użycia ich nazw lub rozpoznawać owoce i warzywa nie używając jednego ze zmysłów, a zdając się na pozostałe.

18.11.2016 w klasach IA, IIA i IIIB oraz w przedszkolu odbyły się zajęcia ze studentami Koła Naukowego Biologów z Instytutu Biologii UwB. Damian Pogodziński, Szymon Domel oraz Weronika Stefańczuk zaprezentowali żywe okazy węży zbożowych, gekonów lamparcich, ptasznika, skolopendry, skorpiona, żółwia stepowego oraz agamy brodatej.

7.11.2016r uczniowie klasy IA , I B i klasy IIB Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki uczestniczyli w wycieczce do Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku.

W Instytucie Biologii UwB gimnazjaliści podziwiali okazy zgromadzone w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Prof. A. Myrchy – m.in. naturalnej wielkości łosia, bogatą kolekcję ptaków, minerałów, rośliny chronione i charakterystyczne dla Podlasia, przyrodę rejonów polarnych oraz faunę mórz tropikalnych.