W miesiącach od lutego do maja 2017 r uczniowie klasy IIa gimnazjum realizowali program „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”.

Celem programu było:

- zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej,

- zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,

- kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,

- kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia.

Uczniowie zostali poinformowani o celach i formach realizacji programu. Program był realizowany w formie zajęć warsztatowych przeprowadzanych na lekcjach wychowawczych przez pedagoga szkolnego.

Zajęcia warsztatowe polegały na:

- uzasadnieniu i wzmocnieniu postaw zobowiązujących do nie palenia,

- przekazaniu uczniom wiadomości o zachowaniach asertywnych oraz o sposobach radzenia sobie z problemami,

- na wzmocnieniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu pozytywnego myślenia.

Program był skorelowany ze szkolnym programem profilaktycznym, jak też odpowiadał na potrzeby uczniów. Został przeprowadzony sprawnie i cieszył się uznaniem młodzieży, która chętnie wzięła w nim udział.

Pedagog szkolny: Barbara Bołdak