Projekt - Szkolne Dni Profilaktyki

„Dzisiejszy mały sukces to jutrzejsza wielka wygrana!”

 W dniach 15-19 V 2017 w Naszej Szkole obchodziliśmytydzień profilaktyki. Brali w nim udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Głównym celem działań profilaktycznych było przekonanie młodych ludzi że wielkie wygrane zaczynają się od pozornie drobnych sukcesów.

W ciągu tego tygodnia dzieci i młodzież brała udział w warsztatach plastycznych pod hasłem „Sukces” i zajęciach wychowawczych na temat swoich mocnych stron i doceniania własnych, nawet najmniejszych sukcesów. Rodzice zaś uczestniczyli w spotkaniu ze specjalistą pt.„Rola rodzica w wychowaniu”.

W ramach naszego projektu odbyły się Szkolne Rozgrywki Sportowe „Od nas zależy nasz sukces”. Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom sportowy. Drużyny rywalizowały w grach zespołowych tj. piłka nożna, siatkowa i ręczna.

 Powstała także wystawa pod hasłem naszego projektu, a w niej pojawiły się własnoręcznie wykonane prace uczniów oraz zespołowe plakaty o sukcesach.

 Zaproszeni goście, absolwenci naszej szkoły - Piotr Jakim – lekarz i Piotr Wiązek właściciel firmy prowadzili dyskusje panelowe. Z lekarzem uczniowie rozmawiali o pracy w szpitalu i o tym jak pan Piotr odniósł swój sukces. Pan Piotr Wiązek rozmawiał z młodzieżą o swojej firmie, o własnym sukcesie, doradził również jak można zabezpieczyć dane na telefonach, komputerach i wszelkich innych nośnikach informacji.

 Odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne „Co potrafię robić najlepiej?”

Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz z przedstawicielami wszystkich starszych klas uczestniczył w debacie dotyczącej samodzielności, na której poruszano zagadnienia związane z samodzielnością i jej znaczeniu w życiu młodych ludzi. Na mapie skojarzeń pojawiały się takie hasła, jak „odwaga”, „odpowiedzialność”, „dojrzałość”.

 Uczniowie klas pierwszych gimnazjum pisali lisy do siebie, a w nichopisywali, co chcieliby osiągnąć w bliskiej i dalekiej przyszłości. Własnoręcznie przemyślenia zostały zamknięte w kopertach jako kapsuła czasu, która ma zostać otwarta za 2 lata.

Powołane zostały zespoły uczniów, których zadaniem było opracowanie systemu motywacji młodzieży. Jako pomoc stanowiły rozstawione na korytarzu tablice z pytaniami dotyczącymi motywacji. Każdy uczeń miał szansę wyrazić swoje zdanie. Zostały przeprowadzone wywiady ze społecznościami klasowymi oraz przeprowadzono badania ankietowe. Pomysły uczniowie zebrali, opracowali i przekazali na apelu gronu nauczycielskiemu.

Na korytarzu rozstawione były tablice „Dobrych Praktyk”, gdzie uczniowie umieścili pomysły na efektywniejsze uczenie się.

Obył się „Dzień Talentów”. Chętni zaprezentowali swoje umiejętności i talenty.

Przez cały tydzień na szkolnym profilu Facebook odbywały się gimnazjalne rozważania o sukcesie.