Dnia 08.02.2017 roku na czwartej godzinie lekcyjnej odbyła się debata podsumowująca pracę Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze. Na spotkaniu SU przedstawił, jakie plany zostały wykonane w poszczególnych miesiącach oraz co zamierza robić przez resztę roku szkolnego.

Samorząd udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczniów pytania. Uczniowie innych klas przedstawili także swoje pomysły i zastrzeżenia, które okazały się być bardzo pomocne w organizacji dalszej pracy. Po omówieniu i wyjaśnieniu wszystkich spraw dotyczących działalności SU uczniowie rozeszli się do klas.

Julia Bartnicka, sekretarz SU