Komisja konkursowa Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw w dniu 06 lutego 2017 roku ogłosiła listę laureatów w konkursie dla uczniów i nauczycieli „Powrót do przyszłości” w kategorii indywidualnej. Miło nam poinformować, że uczeń naszego gimnazjum Kacper Walentynowicz został laureatem tego konkursu.

Konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej wizji przyszłego gospodarstwa rolnego wykorzystującego techniki i technologie przyjazne środowisku naturalnemu (uwzględniającego m.in. racjonalne gospodarowanie potencjałem biologicznym gleb i zasobami wodnymi, minimalizowanie zużycia energii, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, zasobooszczęność, efektywne wykorzystanie surowców oraz minimalizowanie ilość odpadów). Założeniem tej kategorii było przedstawienie wizji innowacyjnego gospodarstwa rolnego w 2050 roku. Konkurs ogłoszony był na naszej stronie internetowej w grudniu 2016 roku.

Opiekunem ucznia był p. Bogusław Ruła. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

- artykuł przygotował p. Bogusław Ruła