Zapraszam do udziału wogólnopolskimkonkursie literackim organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie pod hasłem:

„Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi: inspiracje literackie”

Motto konkursu:  „Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: Udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem”

                                                                        C. Millan

Konkurs  polega na napisaniu pracy literackiej (max. 2 strony w formacie A4) inspirowanej mottem konkursu. Dowolnaforma literacka.

Temat pracy musi nawiązywać do literatury pięknej. W tekście można zamieścić ilustrację wykonaną w dowolnej technice samodzielnie przez ucznia.

Prace należy dostarczyć w formie elektronicznejdo biblioteki szkolnejdo 20 stycznia 2017r. Zainteresowanych uczniów zapraszam po szczegółowe informacje dobibliotekiszkolnej. Służę pomocą w wyborze literatury do której może nawiązywać praca konkursowa.

 

 Katarzyna Kowalko – nauczyciel bibliotekarz