KONKURS ph. „Czy znasz twórczość…”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów gimnazjum do udziału w konkursie literacko – plastycznym pt. „Czy znasz twórczość Anny Zgierun - Łaciny? organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział Białystok.

Przedmiotem konkursu jest twórczość współczesnej pisarki polskiej –Anny Zgierun - Łaciny.

Uczestnik może wziąć udział w jednej lub dwóch formach konkursu:

1) sprawdzenia znajomości treści książek pisarki (konkurs czytelniczy). Konkurs czytelniczy przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Etap szkolny odbędzie się 25 października 2016r. Trzech uczniów z największą ilością punktów zostanie zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu. Laureaci etapu międzyszkolnego konkursu otrzymają dyplomy i nagrody przygotowane przez organizatora konkursu. Zakres literatury do etapu szkolnego: 1. Czynnik miłości 2. Kradzione róże + znajomość biografii pisarki. Uczniowie napiszą test ze znajomości treści wyżej podanych książek i biografii pisarki.

Zapisy do etapu szkolnego i wszelkie informacje dotyczące konkursu w bibliotece szkolnej.

2) wykonania pracy plastycznej inspirowanej twórczością w/w autorów (konkurs plastyczny). Konkurs plastyczny polega na wykonaniu plakatu promującego twórczość Anny Zgierun - Łaciny (w technice: malarstwo /farba plakatowa, tempera/, collage, grafika komputerowa. Wymiary prac dowolne, górna granica 50 x 70). Prace konkursowe należy przynieść do biblioteki szkolnej najpóźniej do 20 października 2016r. do biblioteki szkolnej. Trzy najlepsze plakaty wezmą udział w etapie wojewódzkim. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami przygotowanymi przez organizatora.

Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, wartość plastyczna, ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowe informacje o konkursie w bibliotece szkolnej.

Zapraszam do udziału w konkursie!

Katarzyna Kowalko – nauczyciel bibliotekarz