Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.  Jej podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania W roku Henryka Sienkiewicza zwyciężyła wybitna polska powieść-„Quo vadis”.

To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić.

W przeddzień  tej akcji uczniowie z Gimnazjum w Turośni Kościelnej  czynnie włączyli się w to ważne wydarzenie. W tym celu udali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej.

Wstępem do Narodowego Czytania było odczytanie przez panią Bożenę Bieryło,  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury listu Prezydenta RP, zachęcającego do wspólnego czytania, następnie uczestnicy spotkania wysłuchali w wykonaniu Michała Bajora utworu Jana Kaczmarskiego pt. ,,Quo vadis Domine”.

 Pracownicy Podlaskiej Książnicy Podlaskiej pani Małgorzata Rokicka- Szymańska oraz Hubert Piętka zaprezentowali historię powstania dzieła, główną tematykę, postawy życiowe bohaterów oraz ciekawe cytaty, wskazując na  ponadczasowość dzieła Sienkiewicza. Chwilę później nastąpiło czytanie fragmentów powieści” Quo vadis” przez panią Małgorzatę Rokicką – Szymańską, Alinę Kowalczuk , Huberta Piętkę,  lektorami byli  również uczniowie gimnazjum Wiktoria Ołdziej oraz  Ilona Kamińska.

Podsumowaniem spotkania było rozwiązanie  przez  młodzież krzyżówki o twórczości Henryka Sienkiewicza  oraz quiz o czytanym  dziele. Każdy z uczestników miał szansę na otrzymanie drobnego upominku.

Wszyscy mamy nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do wzrostu czytelnictwa wśród  młodzieży, a w przyszłości  zaowocuje miłością  do literatury.

 

 Opracowanie: Grażyna Dryl

Zdjęcia zostały pobrane z głównej strony Urzędu Gminy Turośń Kościelna