12 maja 2016 r. to data, która na pewno utkwi w głowie wielu uczniom Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej. Skąd takie przypuszczenie? Odpowiedź jest prosta. Tego dnia gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach ekologicznych „Poznaj – szanuj – dbaj” - Powrót do Topilca 2. Tego rodzaju zajęcia, to praktyczna metoda sprawdzenia zdobytych w szkole wiadomości i umiejętności w dziedzinie nauk przyrodniczych. To także sprawdzian pracy w zespole, możliwość autoprezentacji, a także rozwijania zainteresowań.

 Uczniowie działając pod okiem instruktorów:

  • badali właściwości fizyko-chemiczne wody i poznawali jej mieszkańców
  • zdobywali wiedzę o glebie i jej znaczeniu dla istot żywych
  • mogli zaznajomić się z arkanami ekologicznej kuchni, przygotowując potrawy z „chwastów”
  • uczyli się jak w najprostszy sposób wykonywać ciekawe, smaczne przetwory i zapełniać półki ekospiżarni
  • rozpoznawali gatunki ważek i motyli
  • podglądali zachowanie ptaków narwiańskich ekosystemów
  • przeprowadzali wywiady z mieszkańcami Topilca, poznając warunki ich życia i zajęcia
  • zaznajomili się z historią dawnych obywateli wsi.

Dużo ciekawych przeżyć zapewnili gimnazjalistom harcerze. Pod ich przywództwem grupa warsztatowa zmagała się z tajnymi szyframi, rozwiązując zagadki historyczne, krajoznawcze i przyrodnicze. Musiała się wykazać sprawnością fizyczną i inteligencja. Dzięki pomocy ratownika medycznego uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności postępowania podczas wypadku na drodze, omdlenia lub uszkodzenia narządu ruchu.

Warsztaty umożliwiły uczniom uświadomić jaką rolę w przyrodzie pełni człowiek i w jaki sposób podejmowane przez niego decyzje pozwalają zachować różnorodność biologiczną, a przede wszystkim utrzymać równowagę w ekosystemach. Gimnazjaliści  utrwalili warsztaty ekologiczne w opracowanych przez siebie prezentacjach i filmie. 

 

Badanie właściwości fizyko-chemicznych wody w Narwi

 

Trudne zadania na orientację – grupa pracująca z harcerzami

 

Szkolenie z ratownikiem medycznym ZHP

 

Zbiór „chwastów” w celu sporządzenia ekopotraw

 

Warsztatowe ciacho rabarbarowe

 

Cmentarz z I wojny światowej – grupa historyczna

 

Łowienie ważek i motyli

 

Dziennikarze przy pracy

 

Badania chemiczne 

 

Poznawanie właściwości gleb

 

Podsumowanie warsztatów (w Topilcu obok świetlicy)- prezentacja dokonań przez zespoły warsztatowe

 

Film przygotowany przez grupę reporterską:

 

/B.Zdanowicz