Tradycją naszej szkoły od wielu lat jest organizowany przez Wójta Gminy Turośń Kościelna wyjazd uczniów klas trzecich do Warszawy. Tak więc, 17.06.2016 r. trochę zmęczeni (dzień wcześniej bawiliśmy się na balu gimnazjalnym) ale zadowoleni pojechaliśmy na wycieczkę.

Towarzyszył nam Pan Grzegorz Jakuć – wójt Gminy Turośń Kościelna, Pani Dyrektor- Ewa Chrabołowska i nasi wychowawcy - Pani Bożena Wojno i Pan Karol Sieńko. 

Warszawa przywitała nas słońcem i upałem. Tym bardziej chętnie udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez ponad 2 godziny zaciekawieni oglądaliśmy nie tylko licznie zgromadzone eksponaty ale korzystaliśmy z nowoczesnych technik audiowizualnych, które pozwoliły nam na głębsze przeżycie ważnego dla naszego kraju okresu historycznego.

Kolejnym punktem wycieczki był pobyt w Sejmie. Wraz z przewodnikiem poznaliśmy historię  budowy kompleksu  oraz przeznaczenie poszczególnych gmachów. Zwiedziliśmy salę  plenarną Sejmu, kuluary, holl główny. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji o pracy Sejmu, dzięki czemu uzupełniliśmy swoją wiedzę wyniesioną z lekcji  wiedzy o społeczeństwie. Niektórzy z nas oświadczyli, że być może będą tu kiedyś pracować.

Serdecznie dziękujemy naszemu Wójtowi za tę niezwykłą wycieczkę.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum