Jak co roku w naszej szkole uczniowie uczcili święto języków. Każda z klas wylosowała wcześniej państwo, które było inspiracją do przygotowania plakatu i rymowanki. Reprezentacje klas w różny sposób próbowały zaciekawić publiczność. Uczniowie zaprezentowali ciekawostki kulinarne, geograficzne, historyczne, muzyczne i sportowe. Prezentacje odbywały się grupowo, w parach lub indywidualnie przy pomocy kostiumów i specjalnie na ten dzień przygotowanych piosenek, filmów i gadżetów.

 Kolejnym z punktów programu był prowadzony przez p. Monikę Andrejczuk quiz wiedzy o kulturze różnych krajów, w którym brały udział pary reprezentujące każdą z klas. Komisja, w skład której weszły p. Katarzyna Purta, p. Kamila Stypułkowska i p. Nina Pachwicewicz oceniła walory plastyczno-muzyczne oraz wiedzę i zaangażowanie uczniów następująco:

Miejsce I – klasa IIc

Miejsce II – klasa IIIa

Miejsce III – klasa IIIb

Miejsce IV – klasa IIb

Miejsce V – klasa Ib

Miejsce VI – klasa Ia

Miejsce VII – klasa IIa.

Na zakończenie wszyscy obecni odśpiewali zaintonowany przez p. Mirosława Hrehorowicza hymn Unii Europejskiej, czyli popularną „Odę do radości”. Wszystkie biorące udział klasy otrzymały na ręce swych przedstawicieli pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

Organizatorki:

p. Kamila Stypułkowska

p. Nina Pachwicewicz

p. Monika Andrejczuk