W dniach 18-20. kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpią do egzaminu gimnazjalnego. Będzie to najważniejsze wydarzenie w ich edukacyjnym życiu. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum.
 
O godzinie 9:00 w poniedziałek rozpoczną pisać pierwszy egzamin. Na początku zmierzą się z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na jego rozwiązanie będą mieć 60 minut. O 11:00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie będą mieć półtorej godziny.
 
We wtorek gimnazjalistów czekają kolejne egzaminy. O godzinie 9:00 rozpocznie się godzinny test z przedmiotów przyrodniczych. O 11:00 trzeba będzie rozwiązywać zadania z matematyki. Uczniowie będą mieć na to 90 minut.
 
Trzeci dzień egzaminów to testy z języka angielskiego. O godzinie 9:00 napiszą egzamin na poziomie podstawowym. Poziom rozszerzony rozpocznie się o godzinie 11:00. Oba poziomy egzaminów z języka obcego trwają 60 minut.
 
UWAGA: Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!
 
Uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum nie przychodzą w tych dniach do szkoły.