18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Uwaga: Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Trasy poranne

Trasy popołudniowe