"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,

które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma,

ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

Po raz pierwszy w naszej szkole wolontariat nawiązał kontakt z Regionalną Placówką Opiekuńczo – Terapeutyczną w Ignatkach. Nasza młodzież cały wrzesień zbierała przybory szkolne, które w październiku zostały przekazane potrzebującym dzieciom. Nie jest to na pewno nasze ostatnie spotkanie z tą instytucją. Uśmiech wychowanków ośrodka był najlepszym podziękowaniem dla wolontariuszy.