Wolontariat szkolny przy Szkole Podstawowej

im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

skupia młodzież, która chętnie niesie pomoc innym.

Jej praca jest bezinteresowna, pochodząca z głębi serca.

Spotkania informacyjne odbywają się na III przerwie

w każdy piątek lub w miarę potrzeby w sali nr 7.