" Współczesny patriotyzm nie oznacza konieczności poświęcania tego, co w życiu najbardziej cenimy. Wymaga od nas jedynie chwili uwagi i zastanowienia, a uzewnętrznia się w małych pozornie czynnościach, które mają pomóc budować kraj, zmieniać go na lepsze.

Bycie patriotą współcześnie to okazywanie szacunku innym, czy też dbałość o piękno mowy ojczystej.”     

Julia

  24 listopada odbyła się gala i podsumowująca konkurs literacki "W czym dziś przejawia się patriotyzm?”, którego głównym celem było: pogłębianie patriotycznych postaw uczniów oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

            Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Swoją obecnością na gali zaszczycili między innymi p. Wojewoda Bogdan Paszkowski, wicekurator p. Dzitkowska, przedstawiciele z departamentu szkolnictwa.

Na nią zostali  również zaproszeni, wraz z rodzicami, nasi uczniowie Julia Zembrowska z kl. IIA oraz Mateusz Sawicki z kl. IIIA.

Na konkurs łącznie wpłynęło 303 prace literackie, komisja konkursowa przyznała 3 równorzędne nagrody oraz 10 wyróżnień.

Mimo, że prace naszych uczestników nie zostały wyróżnione, można ich uznać za szkolnych zwycięzców, bo wyrazili swój pogląd na tak ważny temat. O to fragment pracy literackiej uczennicy Julii Zembrowskiej oraz  fragment wiersza Mateusza Sawickiego:
Chociaż pojmowanie patriotyzmu na przestrzeni ostatnich lat znacząco się zmieniło, to jednak nie zwalnia nas to z obowiązku respektowania wartości wypracowanych w XX wieku, a tamte wydarzenia mogą pomóc nam zrozumieć, jak ważna w życiu ludzkim jest Ojczyzna i jak ważne jest, byśmy o nią dbali”.

 

„Biało- czerwone barwy

szanuję i kocham je

Polska  to  jedna  wielka

Miłość, zakochałem się”

 

 Gratulujemy postawy.

 Opracowanie: Grażyna Dryl